Povodně 2013 v Praze 8

12. 6. 2013

Při letošních povodních byla situace v naší městské části o mnoho klidnější než v roce 2002. Především Karlín je nyní chráněn povodňovou bariérou, která se při letošních povodních osvědčila. Zábrany byly postaveny již v neděli (2.6.) přes den a tak mohli obyvatelé této čtvrti být o trochu klidnější. 

Největší problémy v Praze 8 způsobila jindy klidná a mírná říčka Rokytka, která letos, podle některých odhadů, dosáhla až 50ti leté vody. Ta zatopila především okolí ulic Zenklova, Koželužská a především dopravní tepnu ulici Voctářova. Spodní voda pak pronikla do desítek sklepů v okolí Rokytky. Kvůli bezpečnosti byl uzavřen i Libeňský most, důsledkem byl celotýdenní dopravní kolaps v okolí Palmovky a v  Zenklově ulici. Tomu také neprospívalo především uzavření ulic Povltavská a V Holešovičkách. 

Jako člen krizového štábu Prahy 8 jsem společně s kolegy téměř každou hodinu objížděl zasažená místa a ve velíně jsme následně vyhodnocovali informace od dalších kolegů v terénu. V pondělí (3.6.) již byla situace tak kritická, že jsme v 21:40 vyhlásili dobrovolnou evakuaci Dolní Libně, Karlína a Invalidovny a v ranních hodinách se zvažovalo vyhlášení povinné evakuace celé oblasti. K tomu však naštěstí nemuselo dojít, evakuace proběhla jen v oblasti Libeňského ostrova, neboť tam byla zaplavena celá zahrádkářská kolonie.


Již v neděli během dne začaly prosakovat do médií informace o neshodách mezi některými starosty městských částí a magistrátním krizovým štábem, tyto drobné šarvátky pokračovaly vlastně po celou dobu. Jedni obviňovali druhé z nepřipravenosti a z magistrátu mnohdy zaznívala tvrdá a ostrá slova na adresu některých starostů. Vzhledem k vypjaté situaci, u nás především díky Rokytce, jsem tyto informace vnímal spíše jaksi z povzdálí.  A ač rozumím strachu starostů o občany městské části, s přibývající vodou a nedostatkem spánku stoupá nervozita a ta se jednoznačně musí projevit při jednání s druhou stranou.

Obnova oblastí zasažených velkou vodou pak pokračovala zhruba od středy (5.6.), kdy voda začala naštěstí opadávat a v pátek (7.6.) přesně ve 12h, diky úsilí kolegy místostarosty Michala Švarce, byl obnoven provoz v ulici Voctářova a důležitá spojka mezi Karlínem a Libní mohla být po nutných opravách a úklidu zprovozněna. Doposud pak u nás pokračují úklidové práce, které bohužel některým zhatila nedělní (9.6.) průtrž mračen kdy kanalizace v okolí Florence nevydržela nápor vody a vytopila sklepy a přerušila na několik hodin dopravu.

Závěrem chci poděkovat všem dobrovolníkům, hasičům, zdravotníkům, policistům ale i pracovníkům krizových štábů za skvělou práci. Lidem postiženým povodní pak pevné nervy a hodně slunce při likvidaci škod.

Tomáš Slabihoudek, radní MČ Praha 8, místopředseda RO TOP 09 Praha 8
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme