Pospíšil: Pražský developer pomůže soukromým investorům zrychlit výstavbu

27. 4. 2020

Rada hl. m. Prahy v pondělí 27. dubna 2020 schválila založení nové městské příspěvkové organizace s názvem Pražská developerská společnost (PDS). Ta se bude s účinností od 1. června 2020 profesionálně věnovat správě nemovitostních aktiv hlavního města Prahy. Cílem Pražské developerské společnosti je iniciovat, koordinovat a případně realizovat na pozemcích města především městskou bytovou výstavbu, eventuálně další stavby ve veřejném zájmu. Samotná výstavba, jakmile bude projekt doveden do určitého stadia schvalování, pak může být uskutečněna různými formami včetně spolupráce se soukromým sektorem. 

„Rozvoj bytové výstavby na pražských brownfildech je klíčovou záležitostí pro řešení krize dostupnosti bydlení a je pro stávající koalici velkou prioritou. Ze strany města musí být diskuze a práce v oblasti bydlení vedena zhruba třemi směry: musí probíhat konstruktivní komunikace se soukromým sektorem, město by mělo co nejdříve zahájit výstavbu družstevního bydlení a řádně pečovat a rekonstruovat městský bytový fond," konstatuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Výstavba městských bytů v Praze od roku 1991 trvale klesala a v roce 2008 se zastavila úplně. Až 99 procent bytů postavených od roku 1995 postavil soukromý sektor. Dnes panuje politická shoda na tom, že je potřeba městskou bytovou výstavbu v podobě městského nájemního bydlení oživit a tímto způsobem přispět k uspokojení poptávky po dostupném bydlení v české metropoli. Při zakládání Pražské developerské společnosti se dlouhodobě inspirujeme úspěšnou činností obdobně fungujících městských společností v Mnichově nebo Hamburku. Například bavorské centrum je nám kulturně blízké a tamější samospráva čelí obdobným výzvám. Poptávka po bydlení dramaticky přesahuje nabídku a ceny bydlení patří v Mnichově i Hamburku k nejvyšším v celém Německu, přestože místní samospráva sama aktivně reaguje,“ uvádí Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy. 

Současná politická reprezentace metropole se shodla na tom, že nemovitosti a pozemky v majetku Prahy vhodné pro bytovou výstavbu nebudou prodávány. Jedná se o klíčové aktivum, které může být v budoucnu zhodnoceno vlastní výstavbou.  

„Městská rada dnes schválila vznik nové instituce - Pražské developerské společnosti. Jedná se o důležitý bod programu Spojených sil pro Prahu TOP09-STAN. Tato instituce má pomoci bytové výstavbě v Praze, nemůže v žádném případě nahradit soukromé investory. Má být ale jejich partnerem a jednotlivé projekty připravovat. Výsledkem bude rychlejší a efektivnější výstavba na městských pozemcích. Instituce podobného typu má většina významných evropských měst, tímto krokem se jim v Praze přiblížíme,“ říká předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil. 

„Nově založená Pražská developerská společnost se bude věnovat přípravě a realizaci městských projektů určených pro bydlení a související služby. Jedná se o vysoce profesionální a komplexní činnost a Praze dosud taková organizace, která by se zabývala primárně rozvojem výstavby na městských pozemcích, chyběla. Liší se v tomto směru od jiných západoevropských měst, která se obvykle prostřednictvím přímo vlastněných obchodních společností developerskou činností na městských pozemcích zabývají. Novou výstavbou rozšiřují bytový fond, o který se následně dlouhodobě starají,“ popisuje Petr Urbánek, který patří na pražském realitním trhu k renomovaným odborníkům, a který je již několik měsíců jedním z odborných garantů přípravy PDS.   

Cílem je připravit a uskutečnit projekty nájemního bydlení, v jejichž rámci bude možné naplňovat různorodé požadavky města. U větších celků je možné v daném území kombinovat různé modely výstavby nebo spolupráce se soukromým sektorem, jak je v jiných evropských městech obvyklé.

Očekává se, že PDS bude intenzivně spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a s příslušnými orgány městské správy a samosprávy, zejména s těmi, které mají na starost rozhodování o území, správu majetku nebo technickou infrastrukturu.

V IPRu loni vznikla Kancelář městského koordinátora s cílem připravit podklady, kterým se bude PDS věnovat. „Kancelář městského koordinátora měla za úkol vytipovat a prověřit vhodné pozemky na území Prahy pro bytovou výstavbu, jejichž případné využití by mělo přispět k posílení nabídky finančně dostupných bytů. IPR bude na jejich prověřování i nadále s Pražskou developerskou společností spolupracovat a bude se podílet na přípravách zadání pro jednotlivé urbanistické studie,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Zdroj: MHMP

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme