Pospíšil: navrhované řešení na umístění toalet v zahradách Petřína není vhodné

30. 11. 2019

Rada hlavního města Prahy projedná v pondělí návrh tisku zástupců klubu Spojené síly pro Prahu (TOP09 + STAN), který revokuje původní usnesení a zastavuje výstavbu toalet a zahradnického zázemí v lokalitě zahrad na Petříně.

Zamýšlené úpravy a záměry v jednotlivých částech Petřína a zejména ve Velké strahovské zahradě a Lobkovické zahradě byly v poslední době mnohokrát diskutovány na užší i širší úrovni mezi Odborem ochrany prostředí MHMP, vedením hlavního města Prahy, městskou částí Praha 1 a veřejností. Těchto diskuzí se účastnili zástupci klubu Spojené síly pro Prahu (TOP09 + STAN) předseda klubu Jiří Pospíšil a náměstci primátora Petr Hlaváček a Petr Hlubuček.

„Jsem přesvědčen, že takové diskuze s veřejností jsou důležité pro správné rozhodování města. V případě Petřína se ukázalo, že navrhované řešení na umístění toalet v zahradách není vhodné. Proto jsem požádal náměstky Petra Hlaváčka a Petra Hlubučka, aby zvážili jiné umístění této stavby. Jsem rád, že obyvatelé Prahy nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají se ozvat,“ říká předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

Snahou a zájmem hlavního města Prahy je zachovat a podpořit stávající hodnoty vrchu Petřín jako historicky, památkově, přírodně i rekreačně cenné lokality v samotném centru města v podmínkách 21. století. Hodnota Petřína tkví mimo jiné i v rozmanitosti jednotlivých zde se nacházejících zahrad a parků, tj. Růžového sadu, parku U rozhledny, Nebozízku, Seminářské zahrady, Lobkovické zahrady, Velké strahovské zahrady a Zahrady Kinských.

„Je důležité podotknout, že jednotlivé kroky a záměry město vždy připravuje ve spolupráci se špičkovými externími odborníky: vodohospodáři, krajináři, dendrology a zahradními architekty, kteří mají za sebou již řadu úspěšných realizací v památkové chráněných územích po celé České republice. Ale samozřejmě veřejnost má v těchto přípravách velmi zásadní slovo, a proto jsme se domluvili, že další kroky a ucelenou vizi v lokalitě Petřína budeme v budoucnu konzultovat s místními obyvateli a spolky,“ uvádí náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Vedení hlavního města považuje za potřebné, aby všechny dále uvažované projekty v prostoru Petřína byly připravovány ve vzájemných souvislostech a aby laická veřejnost s nimi byla maximálně srozuměna. Plán projektu stavby zázemí zahradní údržby a veřejných WC ve Velké strahovské zahradě bude zastaven a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy by měl být pověřen připravit návrh dalšího postupu pro celkovou koncepci vrchu Petřín a návrh procesu participativního plánování.

„Řešené území bude zahrnovat výše uvedené zahrady a parky, a to včetně pozemků ve vlastnictví jiných subjektů než je hlavní město Praha. Z hlediska rozvoje celého města se jedná spíše o „estetickou“ záležitost, ale na tomto velmi sledovaném příkladu lze ukázat, že při dobré koordinaci a je možné rozvoj Petřína dobře naplánovat a zajistit architektonické kvality budoucích zásahů do této krásné části Prahy,“ dodává náměstek primátora pro územní plánování a rozvoj Petr Hlaváček.

Studie prozkoumají a navrhnou cílový charakter případných úprav na Petříně a nastíní konkrétní kroky v dalších letech. Do projednání bude samozřejmě participativně zapojena i veřejnost.

Přehledné informace o komplexu zahrad vrchu Petřína a aktuálních záměrech města jsou k dispozici na stránkách hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu/petrin.

Zdroj: praha.eu

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme