Popov: Výuka anglického jazyka nejen na I. stupni

29. 9. 2014

Když jsme se s manželkou rozhodovali, jakou základní školu máme našemu prvorozenému synovi vybrat, určovacím faktorem nebylo pouze zázemí, kvalita vyučujících, struktura výuky, reference, ale i kvalita a možnosti výuky cizího jazyka. Při této investigativní činnosti jsme zjistili, že na území Prahy 3 existuje unikátní projekt – program English Across the Subjects (EATS). Tento program je součástí širšího projektu výuky anglického jazyka LEAP (Lifelong English Achievement Project - studium anglického jazyka v mateřské škole a na prvním stupni základní školy, se snahou rozšířit výuku na II. stupeň ZŠ a střední školy). 

EATS je pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který byl velmi efektivní u velké většiny žáků, kteří jej absolvovali. Tento ojedinělý projekt vznikl jako odpověď na nezbytnou potřebu českých dětí naučit se angličtinu jako celosvětový dorozumívací jazyk. Jeho cílem je poskytnout dětem od první do páté třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka a pomoci vybudovat základ pro novou generaci českých dětí tak, aby pro ně komunikace v angličtině byla přirozenější. Kromě toho program EATS zprostředkovává dětem v mladším školním věku pozitivní zkušenost s jinými tradicemi a kulturami, a vtiskává jim pozitivní přístup jak k sobě samým, tak i k jiným lidem a ostatním kulturám. Program EATS spolupracuje se státními základními školami, které mají zájem se profilovat jako školy nabízející svým žákům progresivní program výuky angličtiny v rámci nadstavbového vzdělávacího programu. Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Tyto zkoušky se každoročně konají na půdě školy ve spolupráci s organizací British Council. Interakce s rodilými mluvčími pomáhá žákům postupně vstřebávat jazyk podobně, jako se malé dítě učí mluvit od svých rodičů. Cílem projektu výuky EATS je, aby žáci během svého studia získali pevný jazykový základ, který jim umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími. 

Budu usilovat o rozšíření tohoto programu na území naší městské části minimálně i do II. stupně ŽS, jelikož jsem přesvědčený o jeho pozitivních přínosech a nutnosti jej posunout i do dalšího stupně, pro zajištění kontinuity. 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme