Popov: Přináší politické strany něco nového?

1. 10. 2014

Přináší politické strany něco nového?

nulová tolerance hazardu nebo omezení – přísná regulace

více strážníků v ulicích

více hřišť a více zeleně

slibuje se oprava chodníků a odstranění psích hromádek  

zajistí se bezpečnější přechody

dokončení privatizace

transparentní prodej volných bytů

více parkovacích míst

posílení MHD a omezení automobilové dopravy

zabrání se projíždění nákladních automobilů

bude se navyšovat počet míst ve školkách

budou nové jesle 

zefektivnění investic a čerpání dotací; snížení výdajové části rozpočtu a zvýšení příjmů

více se otevře grantová politika

provede se důkladnější kontrola zastaváren

zajistí se transparentní zadávání veřejných zakázek

dojde i k zprivatizování Správy majetkového portfolia Prahy 3 a.s.

bude se zateplovat

vyženou se developeři

zlepší se přístup k informacím

oživí se kultura

podpoří se cyklistika

zlepší se dostupnost zdravotní péče pro seniory, nemocné a zdravotně postižené osoby

Výše jsem si dovolil pouze uvést stručný průřez hlavních bodů, jenž se nachází ve volebních programech jednotlivých politických stran ucházejících se o hlasy voličů v komunálních volbách pro období 2014-2018.  Nejde samozřejmě o doslovnou citaci, ale podstatu jsem snad vystihl. Jak je vidět, tak je zde hodně společných znaků a lišit se asi budou pouze ve způsobu dosažení slibovaných výsledků. Jak to nakonec doopravdy bude, se asi volič dozví až po volbách v průběhu 4 let. Politické strany, které již na Praze 3 působí a jsou zastoupené v ZMČ Praha 3 mají přesvědčovací pozici o něco jednodušší, volič se totiž s jejich prací mohl po dobu předešlých 4 let seznámit a nyní mu stačí pouze hodnotit a u volebních uren může udílet známky, tj. dát hlas nebo nikoli. Dovolím si tvrdit, že se Praha 3 za poslední 4 roky změnila a snad nebudu tak odvážný, když si dovolím napsat, že k lepšímu. Dovolil bych si rovněž doporučit se neorientovat pouze dle slibů zakotvených ve volebních programech, ale rovněž soustředit pozornost na jednotlivé kandidáty, jejich práci a jejich otevřenost. Určitě by bylo tedy vhodné využít poslední dny před termínem konání voleb a najít si čas seznámit se s kandidáty na volebních akcích, které se konají na různých místech Prahy 3!

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme