× Pohněme s tím. Společně!

Popov: Nevážíme si svobody

19. 4. 2014

SANEP nám zveřejnil průzkum preferencí ve volbách do EP. Průzkum byl proveden údajně ve dnech 8. až 13.4.2014 na vybrané skupině 6.332 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Je otázkou, zda se tito dotázaní, resp. tito respondenti vůbec voleb v květnu účastní. Jelikož jsme národem euroskeptickým, tak účast 24% by byla úspěchem.

O čem vypovídá výše uvedený průzkum? V případě voleb do EP v podstatě o ničem, je to pouze doznívání předčasných voleb do PSP. A tyto průzkumy slouží pouze jako volební pábení. 

Volební kampaň do EP ještě evidentně nezačala. Je ticho, žádné větší osobní útoky a šíření nepravd. Neregistruji ani žádné větší nosné téma úzce spjaté s EU.  Nyní u nás rezonují pouze dvě.tři témata … Ukrajina, petice za nezávislost médií a možná i přijetí eura. To není moc!

O konfliktu na Ukrajině nechci psát, jelikož na internetu a v médiích je toto téma skloňováno všemi pády. Podíval bych se pouze krátce na téma nezávislost médií, a zda nám v ČR něco hrozí. 

O co jde? Jde o ochranu plurality v médiích prostřednictvím dílčí harmonizace národních předpisů upravujících jednak problematiku vlastnictví médií a jeho transparentnosti, jednak otázky týkající se nezávislosti mediálních rad a střetu zájmů vlastníků médií vykonávajících současně veřejné úřady. Požadavkem je novelizace stávající Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (nebo přijetí nové směrnice) s cílem dosáhnout harmonizace národních předpisů se zřetelem k ochraně plurality v médiích jakožto nezbytného kroku na cestě k vytvoření funkčního vnitřního trhu. Taková to legislativa by měla vyhovět také veřejnému zájmu na zajištění pluralitní demokratické debaty v Evropské unii založené na svobodné výměně myšlenek a informací. 

Pokud tedy vysoko postavený politik a k tomu značně finančně zajištěný, má moc nad jedním z nejčtenějších periodik (v obou formách v papíru - elektronicky) a možná do budoucna i vlastník některé z komerčních TV stanic v zemi, pak hrozba jejich zneužití za účelem promýšlené manipulace veřejným míněním je zde celkem relevantní a existentní. Zda dnes k tomuto zneužívání již dochází, musí posoudit každý sám. Stokrát vyřčené, že nejsem politikem, nejsem ve střetu zájmů, nezneužiji média apod., nás doufám, neotupí natolik, že ztratíme obezřetnost a tím i svobodu. 

Pokud se ovšem podívám na preference od SANEPu pak se obávám, že jsme svědky určité davové psychózy a snad i v důsledku určité společensko-politické beznaděje věříme i věcem, které bychom před 5 lety ani náhodou nemohli propadnout. Pouze doufám, že vystřízlivění nebude s trvalými a ireparabilními následky.       

 

Simeon Popov

ŠTÍTKY

Volby:
2014 evropský parlament - 26. Simeon Popov

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme