Popov: Co nám přinesla EU?

21. 5. 2014

Realitou je, že obyvatelé České republiky jsou buď skeptičtí k otázkám o EU, nebo jsou minimálně nezainteresovaní. V těchto dnech si připomínáme 10. výročí vstupu České republiky do EU je vhodný čas si připomenout několik pozitiv, které nám členství přineslo. O negativech záměrně psát nebudu, jelikož jsou nimi evidentně někteří celkem naplněni.   

Česká republika rostla v letech 2002 až 2013 v průměru o 1,1 procentního bodu rychleji, než by rostla bez vstupu do Evropské unie. Tím si od roku 2004 kumulativně polepšila zhruba o 3,1 bilionu korun 

v letech 2002–2008 zaznamenala Česká republika nejvyšší ekonomický růst ve své historii, tempem z těchto let by dohnala západní Evropu za sedmnáct let, avšak na přelomu let 2008 a 2009 přišla globální ekonomická krize a vše zastavila

hned v roce 2004, kdy Česká republika do EU vstoupila, stoupl vývoz o 26 procent, za posledních deset let více než dvojnásobně

v případě nepřistoupení ČR k EU by byl HDP v roce 2013 o 12 % nižší než dnes 

účast České republiky na vnitřním trhu EU přispěla české ekonomice jen v roce 2013 zhruba 1,7–3,3 procenta celkového národního produktu, což představuje 65–130 miliard korun, při postupném zvyšování přínosů vnitřního trhu tedy od roku 2004 Česká republika získala mezi 510 a 1020 miliardami

kdyby Česká republika přistoupila ke společné měně již při vstupu do EU, je pravděpodobně, že by česká ekonomika kumulativně získala 260 až 560 miliard korun, tedy ekvivalent 6,8 až 14,4 procenta HDP 

dodatečná opatření, o kterých právě rozhoduje Česká republika s ostatními státy EU, by EU přinesly min. 6 procent HDP jen v příštích pěti letech, jedná se především o dokončení jednotného trhu či integraci energetických trhů, české ekonomice by to přineslo dalších 230 miliard v následujících pěti letech

ztráta pro českou ekonomiku ze špatného čerpání se kumulativně k roku 2025 může pohybovat na úrovni 300 miliard korun

není jasné, za jakých podmínek a kdy by se Česká republika podařilo bez členství v EU vyjednat přístup k tzv. Schengenské dohodě, která ruší kontroly na vnitřních hranicích EU a zajišťuje svobodné cestování uvnitř EU

nebýt součástí EU by pro domácí podnikatelské subjekty znamenalo nemít možnost užívat výhody bezbariérového přístupu na největší vnitřní trh světa s více než půl miliardou potenciálních zákazníků, kam v roce 2013 mířilo více jak 80 % vývozu

pozice mimo vnitřní trh EU by snížila i atraktivitu České republiky v očích zahraničních investorů

došlo k vytvoření 72tis. pracovních míst, postavilo se 2tis. km silnic a železnic, regenerovalo se 42tis. bytů.

Výčet by mohl být ještě větší, avšak záměrem tohoto krátkého článku bylo pouze poukázat v rychlosti i na ty pozitivné aspekty.

Simeon Popov
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme