Popov: Bídná účast

27. 5. 2014

Česká a Slovenská republika měli z celé EU nejhorší (nejnižší) volební účast. Důvodů je hned několik a bylo by rozumné v příštích 5 letech intenzivně zapracovat na tom, aby se tento výsledek již neopakoval. Negativem širšího nezájmu veřejnosti o evropské dění je mimo jiné i nárůst vlivu extrémistických a nacionalistických skupin. Tento vývoj může mít do budoucna nežádoucí efekt dopadající na základní práva a svobody nás všech, např. může dojít k omezení pohybu osob, zboží a služeb, pronásledování z důvodu příslušnosti k určité víře, státní příslušnosti nebo politického přesvědčení. 

Příčinu tak nízké volební účasti tedy lze spatřovat v práci, reprezentaci a propagaci našich stávajících 22 europoslanců. Za dobu 5 let nebylo možné se o jejich práci v Evropském parlamentu cokoli dozvědět. Stěží lze dohledat jakoukoli jednoduchou a srozumitelnou informaci o jejich činnosti, o činnosti Evropského parlamentu  a zejména nedošlo k jakémukoli přiblížení EU občanům ČR. Vláda zůstala v době volební kampaně absolutně apatická a nijak nevybízela k větší volební účasti nebo nedeklarovala potřebu vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s EU prostřednictvím volebního hlasu. Veřejnoprávní média v otázce EU již řadu let mlčí. Není proto překvapením, že český občan vnímá EU jako něco vzdáleného a cizího. EU bereme jako samozřejmost a někdy, bez věcné argumentace, jako nutné zlo. 

Závěrem si dovolím pouze jeden postřeh z volební kampaně. Byl jsem tázán, jak bych byl já schopen přesvědčit voliče, aby mi dali preferenční hlas, tj. oslovit je tématem, které se je přímo dotýká. Jelikož nejsem zastáncem obecných tezí, populistických výkřiků nebo zjednodušování a snažím se vidět věci v širších souvislostech a preventivně řešit i budoucí problémy, tak moje témata (změna systému vzdělávání na národní, ale i EU úrovni – což by mělo za následek i snížení míry nezaměstnanosti; problematika migrace a integrace v rámci EU) byly spíše časově vzdálenější (tj. výsledek by nebyl viděn nebo by nebyl měřitelný zítra nebo za rok), avšak pracovat na nich je nutné již nyní. Každý europoslanec by si měl osvojit záměry a cíle, které by pro ČR a tím i pro Evropu chtěl dosáhnout a pak se snažit ve spolupráci s ostatními (ve frakci) je prosadit. Na osobních setkáních jsem si potvrdil, že zvolená témata a návrhy řešení mají reálný základ a jsou u voličů akceptovatelná. To byl pro mne pozitivní signál. Touto cestou i já děkuji všem za podporu a důvěru v TOP 09. 

Simeon Popov
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme