Otevření sedmi přípravných tříd v Praze 9

5. 9. 2012

Městská část Praha 9 ve školním roce 2012/2013 otevřela rekordních sedm přípravných tříd. Stala se tak jedinou městskou částí, která zřídila přípravné třídy téměř ve všech svých základních školách.

Přípravné třídy budou v Základní škole Novoborská, Základní škole Litvínovská 500, Základní škole Litvínovská 600 a Základní škole Na Balabence.

Slavnostního zahájení školního roku a otevření dvou přípravných tříd v ZŠ Litvínovská 500 se zúčastnil starosta Prahy 9 Jan Jarolím a radní pro školství Zuzana Kučerová. Děti se budou učit ve třídě „Les", „Rybník" a budou moci využívat družinku „Sad".

Slavnostního otevření dvou přípravných tříd v ZŠ Na Balabence se zúčastnil místostarosta Marek Doležal.

Škola

Ne každé dítě je v šesti letech zralé na školní docházku. Protože si děti vztah ke škole vytvářejí od prvního dne nástupu do školy, je nutné, aby dítě do první třídy nastoupilo v dobré kondici. Od toho jsou tu přípravné třídy neboli nulté ročníky, aby pomohly přemostit období mezi školkou a docházkou do základní školy. Přípravné třídy jsou vhodné pro děti s odkladem povinné školní docházky a pětileté předškoláky. Ideální jsou pro děti s logopedickými problémy, pro děti opožděné v psychomotorickém vývoji, pro děti nesoustředěné, nesamostatné a uplakané. Přípravná třída pomůže tam, kde školka už pomoci nemůže. Třídy nabídnou kolektiv se sníženým počtem dětí (maximálně 15), individuální péči šitou na míru každému dítěti, bezplatnou docházku, možnost využití školního stravování a školní družiny. Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.

Výuka probíhá ve výukových blocích od 8,00-11,40 a je proložena svačinou, relaxacemi a vycházkami na školní hřiště. Děti se budou vzdělávat v rozumové výchově, budou procvičovat matematické představy, zlepšovat komunikační dovednosti a samozřejmě je čeká také výtvarná a hudební výchova.

Škola

„Zkušenosti s prvními přípravkami otevřenými loni v září nás přesvědčily v tom, že přípravné třídy dětem svědčí. Zájem rodičů a jejich kladné ohlasy na pokroky dětí nás přiměly ke zřízení dalších přípravných tříd," uvedla radní pro školství Zuzana Kučerová.