Manželé nejsou jedna osoba

16. 4. 2015

 Poslanecká sněmovna 1. dubna schválila zákon, kterým se mění občanský soudní řád a exekuční řád. Při závěrečném hlasování o tomto návrhu zákona došlo k málo vídanému jevu, kdy pro přijetí návrhu zákona hlasovali bez výjimky všichni přítomní poslanci. A to aniž by se vzhledem k datu hlasování jednalo o aprílový žert.

            Tato jednomyslnost byla jednoznačně dána obsahem. Tím byla zejména úprava exekucí ve vztahu ke společnému jmění manželů. Spravedlivě vyřešit situaci, kdy je vedena exekuce vůči jednomu z manželů, není jednoduché.

            Vedle věřitele a dlužníka tu vystupuje také třetí strana, manžel dlužníka, který často nemusí o dluhu vůbec vědět nebo mít se vznikem dluhu cokoliv společného. Přesto je exekucí vedenou na společné jmění manželů zasažen, a to v některých případech citelně. V obecné rovině nelze pokládat tyto zásahy za spravedlivé, zejména v případech, kdy spolu manželé dlouhodobě nežijí, avšak formálně dosud nedošlo k vypořádání společného jmění manželů.

            Při úpravách exekučního řízení je však třeba vždy obezřetně zvažovat možný dopad takové úpravy na oslabení práva věřitele na uhrazení dlužníkova dluhu.

            Rozhodně nelze připustit situaci, kdy by se komukoliv vyplatilo neplatit své dluhy pro jejich praktickou nevymahatelnost vyplývající přímo z právní úpravy. To by v důsledku mohlo znamenat naprosté ochromení ekonomického rozvoje. Pro mnoho drobných i středních podnikatelů znamená nezaplacení faktury dlužníkem vážný problém, který může vést až k ukončení jejich podnikání.

            Mám pocit, že v některých případech se na postavení a práva věřitele zapomíná a mírně populisticky se upřednostňuje postavení dlužníka na úkor věřitele, což je naprosto chybný přístup. Schválená novela však tímto nedostatkem podle mého názoru netrpí. Naopak rozumně vyvažuje postavení všech zúčastněných včetně dlužníkova manžela. To byl také důvod jejího jednomyslného přijetí.

            Po věcné stránce novela upravila zejména dvě oblasti exekucí na společné jmění manželů. Předně bude mít exekutor povinnost již od začátku exekuce přihlížet ke změnám v rozsahu společného jmění manželů na základě smlouvy nebo rozhodnutí soudu. A za druhé při exekuci postihující bankovní účet manželů zůstane manželovi dlužníka polovina částky na účtu.

            Tato opatření by měla lépe ochránit dlužníkova manžela a zároveň neznamenají zásadní průlom do práv věřitelů. Věřím, že novela přispěje ke zlepšení úpravy exekucí.

 

***

Pro přijetí návrhu zákona hlasovali bez výjimky všichni přítomní poslanci

 

Martin Plíšek, poslanec TOP 09

Právo, 16.4.2015, str.7 

Štítky
Osobnosti: Martin Plíšek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme