Koubek: Zdravý rozum zvítězil. Karanténa pro bezdomovce a násilníky v Písnici nebude.

6. 4. 2020

Rada hlavního města Prahy odmítla na základě návrhu starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka (TOP 09) doporučení z pátečního jednání Krizového štábu HMP, aby v souladu s nařízením vlády č. 341, bod I., 1, a) byly osoby bez domova a osoby vykázané z trvalého bydliště kvůli domácímu násilí onemocněné nemocí COVID-19 ubytováni v objektu bývalého internátu SOU potravinářského v Písnici.

V rámci diskuze o tomto bodu starosta MČ Praha-Libuš navrhl, aby Rada HMP přijala samostatný bod usnesení, ve kterém bude výslovně zmíněno, že Rada HMP nedoporučuje ubytovat zmíněné skupiny obyvatel v internátu bývalého písnického učiliště. Předkladatelka paní radní Milena Johnová se s tímto návrhem ztotožnila a ten byl následně v rámci usnesení odhlasován.

Starosta Jiří Koubek (TOP 09): „Na dnešním jednání Rady zdravý rozum zvítězil. Radní odsouhlasili můj návrh. Pan primátor má tedy nyní doporučení Krizového štábu a nedoporučení Rady HMP o využití internátu učiliště v Písnici. Je na něm, jak se ve finále rozhodne.“

Usnesení Krizového štábu HMP v pátek 3. dubna 2020:

Krizový štáb hl. m. Prahy doporučil dočasně objekt učiliště Písnice pro zajištění karantény osob bez domova a osob vykázaných z trvalého bydliště. V případě akutní potřeby, než bude zprovozněno učiliště, bude využito stávajících ubytovacích kapacit ubytoven pro osoby bez domova.

 

Usnesení Rady HMP v pondělí 6. dubna 2020:

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí 

doporučení Krizového štábu obsažené v bodě III. zápisu pořízeného z jednání Krizového štábu dne 3. dubna 2020, uvedeného v příloze 1 k důvodové zprávě

II. nedoporučuje

primátorovi HMP MUDr. Zdeňku Hřibovi realizovat toto usnesení v objektu bývalého internátu SOU potravinářského v Písnici.

Štítky
Osobnosti: Jiří Koubek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme