Klidná síla s militantní tváří

3. 6. 2016

Před několika dny Parlamentní listy zveřejnily příspěvek „Nikdo z nás nemá právo určovat, kudy má vést dálnice v jiné městské části“ podepsaný Ing. Václavem Šmrhou (KDU-ČSL), členem klubu HPP11, členem výboru zastupitelstva pro rozvoj a životní prostředí Městské části Praha 11. Článek který je zřejmou reakci na schválení usnesení  zastupitelstvem, ve věci „Podpora dostavby Pražského okruhu – stavba 511“, hlasy 6 ze 7 politických klubů, tedy kromě všech členů klubu Hnutí pro Prahu 11, k němuž se ing. Šmrha také hlásí. V uvedeném příspěvku kromě toho, že je zde zmíněno několikrát moje jméno je také uvedena věta dovolím si citovat „ Asi jsem také nekompetentní“ se kterou lze bez výhrad souhlasit, je ještě třeba doplnit a nekorektní.

Autorovu nekompetentnost lze spatřovat v tvrzeních, že stavba silničního okruhu SOKP 511 mezi D1 a Běchovicemi nebyla posuzovaná variantně, že je tedy potřeba nové variantní porovnání v tzv. procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Pan ing. Šmrha zřejmě zapomíná, že stavba 511 je totožná s variantou JVD (jihovýchodní dlouhou), jak je jednoznačně uvedeno v křeslickém Kurýru 2/2004 http://1url.cz/tt1bs. To, že byl v únoru vynesen pravomocný rozsudek zamítající vyškrtnutí stavby 511 z ZÚR autor diskrétně opomíjí uvést, rovněž prohlášení premiéra Sobotky z května letošního roku o dalším postupu ve věci ověřovacího stanoviska k dřívějším posudkům EIA u 11 vybraných dopravních staveb (včetně SOKP 511 D1- Běchovice) nechává nepovšimnuté. Toto je také odpovědí na volání oponentů usnesení po právním postupu.

Nekorektnost autora a celého přístupu HPP11 k projednávání usnesení na podporu dostavby se projevila v klasickém negativistickém scénáři při projednávání na zastupitelstvu městské části dne 19.5.2016, kdy byli starostou přizvaní pouze odpůrci předmětné stavby, ale např. občanská sdružení ze Spořilova, která díky bezprostřednímu kontaktu jejich panelové zástavby s tranzitní kamionovou dopravou vydávají jednoznačná stanoviska typu “ Stavba 511 – jediné reálné řešení problémů Spořilova“, přizvána starostou nebyla.

Tvrzení, že stavbou 511 se zvýší intenzita dopravy na již hotovém úseku 510 je rovněž zavádějící, neboť vlastní stavba 511 tam nepřivede navíc jediné vozidlo, ta tam z částečně přijedou pouze jinudy a to po téměř poloviční trase. Tranzitní kamionová doprava nebude zaváděna nesmyslně radiálně k centru tj. 5km od Václavského náměstí. Nekorektnost autora se nejvýrazněji projevuje v opakovaném tvrzení, že „nikdo nemá právo určovat, kudy má vést dálnice v jiné městské části“, přičemž jedním dechem však propaguje tzv. „rozumný okruh“, který je situován jako vzdálenější varianta do Středočeského kraje. Problém tohoto tvrzení byl, že na ZMČ nevystoupil ani jeden starosta obce touto variantou dotčené, který by uvedl souhlasné stanovisko. Právě toto je důvodem nevěrohodnosti, dokonce se dá říci pokryteckého alibismu, tvrzení odpůrců 511 „HPP11 podporuje urychlené zprovoznění SOKP a žádá bezodkladné posouzení možných variant a za správnou považuje takovou variantu, která věc v souladu s platnou legislativou vyřeší nejrychleji“. Ta chytrá horákyně od Boženy Němcové je zde přímo hmatatelná. Co zapomínají dodat občanům dotčených městských částí obtěžovaných nesmyslným zatažením více než 10000 kamionů v každý pracovní den do blízkosti jejich obydlí je to, že tím prodlužují současný stav minimálně o desetiletí. Také narážky na výkupy a zhodnocování pozemků v trase 511, ať pan ing. Šmrha a jeho kolegové urychleně doloží výpisy z katastru nemovitostí, protože jinak se lze domnívat, že takové jednání lze považovat za protiprávní a je navíc oním militantním projevem.

Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že občané Prahy 11tj. nejlidnatější postižené městské části na jihovýchodu Prahy nezapomenou do příštích komunálních voleb, kdo jim svým negativním hlasováním na ZMČ zakonzervovával ekologickou zátěž, srovnatelnou co se týče emisí, s každodenní produkcí 100000 osobních automobilů s naftovým motorem, na další desetiletí.

Ing. Stanislav Urbánek, CSc

radní MČ Praha 11 za TOP 09     

Ing. Stanislav Urbánek CSc.

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Stanislav Urbánek

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme