Jsme v polovině volebního období. TOP 09 bilancuje dva roky v radě HMP.

20. 11. 2020

TOP 09 Praha zhodnotila dva roky své práce pro Pražany. Radní za TOP09 považují za své největší úspěchy zrychlení projednávání změn v územním plánu a zásadní pasportizaci majetku. V dalším roce plánují započít kroky k celkové revitalizaci sportovního areálu Strahov, vyhlásit mezinárodní soutěž na novou budovu filharmonie či začít s revitalizací ostrova Štvanice.

Náměstek pro územní rozvoj a plánování Petr Hlaváček a radní pro oblast majetku Jan Chabr se shodli, že jejich společnou prioritou je proaktivní přístup města v oblasti majetku, kdy není v zájmu města své pozemky prodávat, ale naopak zvyšovat jejich hodnotu pro budoucí generace. K tomuto účelu byla zřízena Pražská developerská společnost. Oba v jejich práci podpořil předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

„Jsem rád, že se naše volba - zvolit do rady za TOP 09 Jana Chabra a Petra Hlaváčka - ukázala jako ta nejlepší možná. Oba dva jsou velkým přínosem pro řízení hlavního města Prahy. Úkolem radního Jana Chabra bylo dát dohromady majetek hlavního města Prahy a postarat se o to, aby byl efektivně, spravedlivě a účelně využíván, čehož jsme bohužel v minulém volebním období nebyli svědky. A já jsem přesvědčen, že se tohoto úkolu zhostil výborně," říká předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

"Radnímu Petru Hlaváčkovi se společně se svým týmem zase podařilo maximálně zrychlit projednávání změn územního plánu, a hlavně, odstranit všechny nedodělky z minulých období. Zároveň jeho osobou do čela města vstoupil zkušený vizionář, který řeší i takové projekty, které v té každodenní operativě nejsou vidět, ale které tu po nás zůstanou - nyní mám na mysli Vltavskou Filharmonii, Vyšehradské nádraží, či areál Strahova. Za sebe tady mohu říci, že oba radní naplnili mé očekávání a s jejich příchodem do úřadu přišla podle mého i velká kvalitativní změna od fungování radních v předchozím volebním období,“ zhodnocuje dva roky v radě HMP Jiří Pospíšil.

Hlavním parníkem pomyslné flotily, která má zhodnocovat pozemky hlavního města Prahy je Pražská developerská společnost, která byla založena začátkem června a v současné době je již funkční a postupně personálně naplňována.

„Jejím hlavním smyslem je příprava pozemků, které zůstaly ve vlastnictví hlavního města Prahy. Chceme projekty na těchto pozemcích připravovat ve prospěch města, ve prospěch dostupného bydlení pro různé vrstvy obyvatel. Naší vizí je, že by v budoucnu mohlo být v Praze postaveno 10tis bytů ročně, s tím, že městská výstavba by měla být kolem 2 tisíc bytů ročně. Potenciál na pozemcích, na kterých má Pražská developerská společnost pracovat je cca 5-6 tis. dokončených bytů v horizontu 6 -10 let,“ říká náměstek pro územní plánování a rozvoj Petr Hlaváček.

Jako příklad Petr Hlaváček uvádí velká území Palmovky a Nových Dvorů, kde je město majoritním vlastníkem pozemků.  V těchto lokalitách je třeba iniciovat potenciál rozvoje v bezprostřední blízkosti stanic metra, resp. budoucí stanice metra.

Tým náměstka Hlaváčka dokončil jasnou Metodiku spolupráce města s developery. Je to široce komunikovaný materiál, jehož smyslem je vybudovat prostředí sloužící především lidem s dostatečnou sociální vybaveností.

„Urychlili jsme úřednické postupy a práci magistrátu v gesci územního rozvoje v řádu měsíců a let. Změny územního plánu a tím i povolování staveb v Praze se zkrátilo o 2 až 4 roky. U spousty případů ale dosahujeme i rychlosti celého procesu do 2 let, přičemž obvyklé trvání za minulé politické reprezentace bylo často 6 až 10let. Nejde jen o tu rychlost, ale ony procesy v minulosti zaměstnávali neskutečné množství úředníků. Tedy když děláme nyní nějakou změnu, tak ji děláme rychleji a tím pádem i levněji,“ dodává Hlaváček.

V případě budoucnosti nové filharmonie v Praze, která by splňovala světové standardy (akustické, kapacitní, dispoziční, technické, architektonické, urbanistické) je nyní schválen podnět na změnu územního plánu se zkráceným režimem, který umožní výstavbu nového koncertního sálu Vltavské filharmonie v pražských Holešovicích. Momentálně je zpracovávána studie využitelnosti, kterou zpracovává tým vedený renomovaným dánským studiem Henning Larsen, jejíž výsledky by měly být známy na přelomu roku. Příští rok by byla vyhlášená mezinárodní architektonická soutěž.

Jan Chabr říká, že ihned po nástupu do funkce radního pro oblast majetku byla jeho role především kontrolní.

„Dělali jsme velkou revizi nájemních smluv, abychom město vyčistili od tzv. matrjošek, podvodných směnáren nebo nevýhodných nájmů, kdy byly za směšné částky pronajaté klíčové městské objekty. Systematicky jsme začali vytvářet koncepci městského majetku. Začali jsme s důkladnou pasportizací všech městských nemovitostí. Město pořádně nevědělo, co vlastně vlastní, v jakém jsou nemovitosti stavu. Tato koncepce vedla k podstatné změně fungování konkrétních objektů. Některé nebyly v centru roky obydlené a chátraly. Těmto objektům jsme vrátili život, vybrali jsme jim vhodné nájemce tak, aby sloužily městu a Pražanům,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Příkladem je Dům pážat, který byl 12 let prázdný a nyní v něm bude sídlit Muzeum paměti XX. století. Dalším je soubor radničních domů, kde již sídlí několik městských společností.

„Nechceme, aby z centra města byl historicky-turistický skanzen, ale chceme, aby to bylo město, které má i vlastní život. S tím přišla i změna koncepce pronájmů, kdy nyní není jediným kritériem cena, ale zaměřujeme se na využití prostor,“ dodává Chabr.

Dalším projektem, na který je radní Chabr dle svých slov hrdý je změna fungování a vnímání městského veřejného osvětlení, které bylo vnímáno jako jakási Popelka. Městské veřejné osvětlení má průměrné stáří 35let. Nyní je snaha, aby se opravovaly kabely veřejného osvětlení i s tím, že se použijí kabely, které mají další funkcionalitu na lampách, což jsou konkrétně elektronabíječky. V příštím roce jich má město v plánu umístit zhruba 300.

Další změny město čeká v oblasti energetiky. Město se chce zapojit do projektů, kdy bude mít na střechách bytových domů vlastní dynamický agregátor.

V oblasti výstavby se Pražané mohou těšit na revitalizaci Trojské kotliny, Strahova či Štvanice.

 

Petr Pelc, krajský manažer TOP 09 Praha

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme