Hlaváček: Změna územního plánu pomůže lépe naplánovat vznik nové čtvrti Bubny-Zátory

16. 10. 2020

Na včerejším jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy byl učiněn zásadní krok, který usnadní budoucí výstavbu nové městské čtvrti. Pražští zastupitelé potvrdili směr, který nastavila téměř dokončená Územní studie Holešovice – Bubny – Zátory. Ta území definuje jako novou pražskou čtvrť s dostatečnou vybaveností, navrhuje kvalitní veřejná prostranství a parky. Zastupitelstvo se shodlo na pořízení změny územního plánu, která bude studii respektovat.

„Je to velmi významný krok v celé řadě složitých procesů, které se odehrávají v Bubnech. V územním plánování se může často zdát, že se nic neděje. Ale právě tyto nepříliš viditelné kroky projekt posunují dál a navíc vedou k ušetření množství času a peněz. V tomto případě se díky naší práci zkrátila možnost odblokování tohoto klíčového území o minimálně jeden celý rok,“ vysvětluje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.

V současnosti je z hlediska územního plánu území vnímáno jako plocha železnice, což odpovídá aktuálnímu stavu v území, nikoliv však vizi do budoucna. V minulosti bylo v území několik snah o změnu, žádná však neprošla celospolečenskou diskuzí a nebyla všeobecně přijata.

Zpracovaná územní studie je pořizována již dva roky, byla diskutována napříč odbornou i laickou veřejností a připomínky k ní podaly jak státní organizace, tak samospráva i veřejnost. Studie v tuto chvíli představuje konsensuální pohled na budoucnost Bubnů. Navržený urbanismus respektuje blokovou strukturu Holešovic, řeší dopravní vztahy a koordinuje nové záměry v území, např. Vltavskou filharmonii. 

„Těší mě, že se na projektu nové holešovické čtvrti nepřestává pracovat. Schválená změna územního plánu tento velký úkol, který před sebou máme, značně ulehčí. Věřím, že i nadále se nám bude dařit urychlovat a zefektivňovat složité procesy, které celý systém zbytečně brzdí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

V současné chvíli je územní studie navrhující novou čtvrť těsně před dokončením. Dalším krokem bude veřejné projednání návrhu změny územního plánu. To se odehraje v příštím roce.

Zdroj: MHMP

Štítky
Osobnosti: Petr Hlaváček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme