Hlaváček: Vilová kolonie Baba bude lépe chráněna před nekoordinovanými změnami

14. 4. 2020

Funkcionalistická vilová kolonie Baba bude lépe chráněna před nekoordinovanými změnami. Rada hl. m. Prahy dnes zadala Institutu plánování a rozvoje (IPR) zorganizovat výběrové řízení na tým, který nakreslí koncepční studii budoucího rozvoje této lokality. Studie se zaměří zejména na zkvalitnění veřejných prostranství a podpoří zachování historické hodnoty území.

Osada Baba je z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Ovšem i stabilizované lokality časem vyžadují úpravy. V případě Baby je největším problémem špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je například kanalizace, vodovod a plyn. Dále jsou v plánu, či už dokonce probíhají, úpravy povrchů chodníků a silnic.

V roce 2017 se také Baba zapojila do projektu „Experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“, ve kterém města usilují o titul Evropské dědictví. Projekt se týká zejména zlepšování informovanosti o tomto území a zároveň zakládá příležitost zvýšit kvalitu veřejných prostranství. Praha titul Evropského dědictví získala koncem března 2020. Všechny tyto projekty doposud nebyly koordinované a chyběl zde koncepční přístup.

„Ucelený přístup je v městském plánování velmi důležitý a v případě osady Baby to platí dvakrát. Plánované projekty je potřeba zkoordinovat, aby nedošlo k narušení historické hodnoty místa. Koncepční studie je určitě vhodný nástroj, který nám nejlépe ukáže, jak dále postupovat,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Právě celkový přístup k území by měla vyřešit koncepční studie, která umožní zkombinovat a zkoordinovat probíhající paralelní projekty, a tím současně zvýšit efektivitu vynaložených prostředků. Dalším důležitým krokem je zapojení krajinářských architektů a odborníků na památkovou péči, kteří dokážou citlivě navrhnout změny, které území zkvalitní, ale nenaruší jeho historickou hodnotu. 

„Osada Baba vznikla jako vilová kolonie za první republiky. Unikátní je v tom, že jich v té době vzniklo v Evropě pouze šest. Proto je důležitým krokem zapojení krajinářských architektů a odborníků na památkovou péči, kteří dokážou citlivě navrhnout změny, které území zkvalitní, ale nenaruší jeho historickou hodnotu,“ doplňuje předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

Cíle koncepční studie:

a)         Zachování a rozvoj historické hodnoty území

b)         Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele

c)         Vytvoření zázemí pro návštěvníky (mimo obytné území) tak, aby byli co nejméně rušeni

             místní obyvatelé (infosystém o chráněném území a hodnotných budovách, navigační

             systém a označení vil)

d)         Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství tak, aby došlo k posílení identity

            a charakteru osady Baba dle historických podkladů

e)         Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest

f)         Lepší prostupnost a zkvalitnění pěších vazeb se sousedními částmi města

g)         Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy (hospodaření s

            dešťovou vodou)

O tom, kdo koncepční studii nakreslí, rozhodne výběrové řízení na základě kvalitativních kritérií v režii IPR. Složení týmu je ovšem dané už teď, nebude tam chybět architekt, dopravní inženýr, krajinářský architekt a vodohospodářský inženýr. Předpokládá se, že výběrové řízení proběhne v květnu letošního roku. 

„Těší mě, že se osadě Babě bude věnovat tým složený z profesionálů různých odvětví. Podobně jako u projektu Karlovo náměstí budeme požadovat účast nejen architekta, ale i krajináře či vodohospodáře. Myslím, že takto složené týmy zajistí, že nic důležitého nebude opomenuto a upozaděno,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Zadání koncepční studie a veškeré další kroky se bude konzultovat se všemi dotčenými subjekty, jako je například městská část Praha 6, Národní památkový ústav nebo majitelé chráněných vil.

V neposlední řadě se také počítá se zapojením občanů. V plánu jsou minimálně dvě setkání s místními obyvateli. O konkrétních termínech setkání budeme informovat.

Osada Baba

Osada Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích. Byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního bydlení, které vznikaly z iniciativy Werkbundu na konci 20. a začátku 30. let 20. století. Tyto kolonie měly propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu, finančně dostupnou pro široké vrstvy. Osada Baba, jako jediná z kolonií, je složena pouze z individuálních domů postavených na míru soukromému investorovi. V rámci funkcionalistických kolonií je Baba jednou z nejzachovalejších, protože obdobné výstavby ve Vídni a v Německu byly během 2. světové války poškozeny. Osada Baba je od roku 1993 městskou památkovou zónou.

Záznam z tiskového briefingu:

Zdroj: MHMP

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme