Elektronické aukce ve výběrových řízení státní správy

13. 4. 2010

Strana TOP 09 má ve svém programu podporu zavádění elektronických aukcí jako cesty k vyšší efektivitě výběrových řízení ve státní správě.

Tento týden v úterý se objevila v médiích informace o úspěchu v hospodaření motolské nemocnice v Praze. Při výběrovém řízení na poskytovatele mobilních telefonních služeb se díky elektronické aukci podařilo snížit předpokládanou cenu za dodávku o celých devadesát procent.
Elektronické aukce se osvědčily v komerční sféře a jejich použití je značně rozšířené. Například velké obchodní řetězce ale i nadnárodní firmy jsou zvyklé na používání elektronických dražeb. Odběratel tím dosahuje vysoké efektivity při výběru produktů nebo služeb, o které má zájem. Elektronické aukce nutí dodavatele k optimální nabídce, protože v reálném čase koncentrují konkurenční chování firem do jednoho místa. V elektronických aukcích jsou veškeré podklady pro výběrové řízení transparentní, nabídky firem nezpochybnitelné a výsledek dosažený na základě kritérií, se kterými jsou seznámeni všichni účastníci.
Program TOP 09 je v této problematice jasně vymezen pro použití tohoto nástroje ve státní správě. Jak se uvádí v kapitole Boj s kriminalitou a korupcí: „Za nejvhodnější nástroj realizace veřejných zakázek pokládáme všude, kde to lze, elektronické aukce. Veřejně dostupné budou i informace o veškerých dotacích poskytovaných z veřejných rozpočtů. Z jednoho místa bude možné dohledat všechny vypsané dotační programy, všechny žadatele a příjemce, popis předloženého projektu a rozhodnutí o poskytnuté částce. Složení hodnoticích komisí u zakázek nad 50 mil. bude provedeno losem z minimálně dvojnásobného počtu nominovaných."
V souvislosti s jednotlivými tezemi volebního programu strany TOP 09 se dalo očekávat, že populisté všeho druhu nebudou váhat a začnou s kritikou, která, jak už to tak u populistů bývá, má pramálo společného s realitou a skutečným stavem naší společnosti. Včerejší zpráva a důkaz z praktického života zřetelně ukázala, že program TOP 09 stojí na pevných základech a že je vytvořen se skutečným záměrem posunout vývoj v České republice tím správným směrem. Je to směr, díky kterému se mimo jiné vyvarujeme dluhů a pochybných praktik při rozhodování o přidělení veřejných zakázek, tedy problémů nahlodávajících naši státní správu již dlouhou dobu.

 

Ing. Benjamin Hasić
vedoucí komise pro informatiku
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme