Devadesát dětí letos může nastoupit do přípravných tříd

2. 5. 2012

Nedostatek míst ve školkách chce radnice Prahy 9 řešit také pomocí takzvaných přípravných tříd. Děti, které do nich rodiče přihlásí, se budou učit stejně dlouho jako v první třídě základní školy, avšak nároky na ně tu budou jen o málo větší než ve školkách.
První takové třídy se otevřely v Základní škole Novoborská, kde sloužily především předškolákům s odkladem. Letos v září se otevřou dvě třídy v Základní škole Litvínovská 500 a další dvě ve škole Na Balabence. Přípravné třídy tak letos nabídnou devadesát míst. Přijímat sem budou děti, které ještě nejsou zcela zralé k nástupu do školy, nebo takové, které nechodily do školky nebo do jiného předškolního zařízení. „Zlepší si tu komunikativní a sociální dovednosti. Rozvíjet tu budou jemnou motoriku a lepší časovou a prostorovou orientaci. Děti se zbaví nejistoty a strachu z neznámého prostředí, které každý žáček při přechodu z mateřské do základní školy prožívá," říká radní pro školství deváté městské části Zuzana Kučerová.
V přípravných třídách se děti učí stejně dlouho jako žáci prvních tříd. Dopolední výukové bloky jsou však kratší než klasické hodiny. Pokud se rodiče rozhodnou své dítě do přípravné třídy umístit, nemusí se bát, že by je po skončení vyučování neměl kdo hlídat. I žáci přípravných ročníků totiž mohou navštěvovat školní družinu.
V Praze 9 je poměrně dost předškoláků, kteří mají odklad. Přípravné třídy mají pomoci uvolnit místa ve školkách.

13.4.2012    Mladá fronta DNES    str. 62   Příloha - Praha 9