Chystá se novostavba pavilonu MŠ v Praze 9

26. 9. 2012

Městská část Praha 9 připravuje stavbu nového pavilonu v areálu MŠ U Nové školy 637 v Nových Vysočanech.

Praha 9 je dynamicky se rozvíjející městská část, kam se stěhují především rodiny s malými dětmi. Rozvoj bytové výstavby vytváří nové nároky na zajištění občanské vybavenosti, zejména na kapacity předškolních zařízení. Z tohoto důvodu Praha 9 již řadu let trpí výrazným deficitem míst v mateřských školách. Uvedlo to vedení MČ Praha 9.

Radnice připomněla, že při zápisech do mateřských škol na školní rok 2012/2013 bylo v Městské části Praha 9 odmítnuto 550 uchazečů o předškolní vzdělávání, v předchozím školním roce 2011/2012 zůstalo nepřijato 465 dětí. Na 100 dětí ve věku 3-7 let připadá v případě Městské části Praha 9 cca 44 volných míst.

"Podle analýzy kapacit mateřských a základních škol, kterou má městská část k dispozici a která je veřejně přístupná na webové adrese http://www.praha9.cz/zakladni-skoly1.html, bude trend nárůstu počtu dětí ve věku 3-6,5 let pokračovat až do roku 2019. Tento trend je typický pro okrajové části města. Je zapříčiněn realizací nových, obcí neovlivnitelných developerských projektů. Množství bytů v projektech neodpovídá finančním, ale ani prostorovým možnostem městských částí k zajištění odpovídající občanské vybavenosti, tedy i mateřských škol," doplnilo vedení MČ.

Podle studie zveřejněné Ministerstvem školství v září 2012 České školství v mezinárodním srovnání s odkazem na publikaci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mají děti, které absolvují mateřskou školu, lepší výsledky v dalším vzdělávání. I proto chce městská část touto investicí, která je ve veřejném zájmu, přispět k lepší socializaci a vzdělávání našich nejmenších.

Jak radnice dále prozradila, pozemek vytipovaný pro stavbu mateřské školy splňuje vysoké nároky kladené vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory pro provozování předškolního zařízení, např. 4 m2 zeleně na dítě. Z důvodu navýšení plochy zeleně městská část požádala Magistrát hlavního města Prahy o svěření pozemku číslo parcelní 1908/21 k.ú. Vysočany. Pozemek má rozlohu 1393  m2 a byl městské části svěřen v únoru 2012. Nároky na zeleň pro děti budou tedy nejen pokryty, ale dokonce výrazně navýšeny. Spolu s nově navrženými herními prvky a projektem parkových úprav budou nadstandardním řešením venkovního prostoru školky.

"Novostavba pavilonu v areálu MŠ U Nové školy bude zahrnovat tři třídy, nabídne tedy předškolní vzdělávání pro 75 dětí. Půjde o nepodsklepenou dvoupodlažní budovu vystavěnou na parcele v blízkém sousedství staré mateřské školy. V přízemí budou místěny dvě herny, šatny a sociální zařízení, dále jídelna a výdejna jídel. V prvním patře se bude nacházet další herna spojená s ložnicí, šatna a sociální zařízení," doplnila radnice.

"Po ukončení otevřeného zadávacího řízení bude sepsána smlouva s budoucím zhotovitelem. Na průběh stavby bude dohlížet také Úřadem městské části vybraný bezpečnostní koordinátor, který bude zodpovědný za dodržování veškerých bezpečnostních opatření vzhledem k dětem ve stávající budově. Do zadávací dokumentace byly zapracovány požadavky k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školky po dobu výstavby. Doba výstavby je plánována na 8 kalendářních měsíců. Otevření tří nových tříd je plánováno na začátek školního roku 2013/2014," doplnilo vedení MČ.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme