Chabr: Z bývalé Vozovny Orionka vznikne kulturní a komunitní centrum. Praha bude hledat provozovatele

10. 6. 2021

Pražští radní schválili záměr dočasného využití bývalé Vozovny Orionka na Vinohradech. V rámci koncesního řízení má být vybrán provozovatel, který nabídne kulturní a komunitní aktivity pro všechny generace. Zároveň by ale celý provoz neměl být ztrátový.

„Nové využití tohoto místa jsme promýšleli přes rok. Dospěli jsme k závěru, že celý areál by měl mít jednoho provozovatele, který by zde provozoval ideálně kombinaci cenově dostupných a komerčních služeb pro volnočasové, kulturní a komunitní aktivity určené rodičům s dětmi, seniorům ale i teenagerům,“ řekla radní Hana Třeštíková, radní pro kulturu a cestovní ruch.

Město už před více než rokem začalo podnikat první kroky, aby tento historicky cenný areál, který je v posledních letech využívaný jen minimálně, mohl začít sloužit lidem. Současně pověřilo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypracováním Studie dočasného využití areálu na následujících deset let. Tuto studii zpracoval IPR ve spolupráci s hlavním městem v loňském roce, k diskuzi byli kromě Pražanů přizváni i zástupci městské části Praha 10, na jejímž území se areál nachází, ale také zástupci městských částí Praha 2 a Praha 3, které s areálem téměř sousedí. Jako nejvhodnější řešení navrhuje IPR právě využití pro kulturní a komunitní aktivity pro všechny věkové skupiny, především pak se zaměřením na děti a mládež. 

„Jsem rád, že jsme s městskými společnostmi nově navázali diskuzi i co se správy majetku týče. V minulosti tomu tak nebývalo a město přicházelo o cenné budovy a pozemky ve vlastnictví městských společností. Majetek už nechceme rozprodávat, naopak jej chceme využít pro Pražany a pro chybějící služby i aktivity, které utváří město,“prohlásil náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nyní musí město s majitelem areálu, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, dojednat detaily nájemní smlouvy a následně ji uzavřít. Na tyto kroky by mělo navázat podrobné dopracování celého záměru kulturně-komunitního centra Orionka. Hned poté Praha vypíše koncesní řízení na výběr provozovatele areálu. Cílem připravované veřejné zakázky bude nalézt takového provozovatele, který realizací aktivit a služeb naplní potřeby obyvatel ze širokého okolí a zároveň zajistí provoz, který nebude ztrátový. Pokud se podaří vybrat provozovatele ještě letos, je velká šance, že by se Orionka mohla otevřít lidem už v příštím roce.

„Orionka je jakési rodinné stříbro pražského dopravního podniku. Nyní je již zařazen jako zbytný majetek, neboť k primárnímu účelu dále neslouží, tedy pro dopravní účely. Jsem rad, že nyní nedochází k privatizaci tohoto majetku jako v jiných případech z minulosti. Jedná se totiž v tomto případě o mimořádný objekt, který si zaslouží i své další využití pro Pražany, a to právě v oblasti kultury a volného času. Zároveň by takový provoz měl mít i ekonomické ratio a neměl by být dotován městem, proto daný záměr kalkuluje i s nutnou činností komerčního rázu, která umožni právě koncesi takový model,“ doplnil radní pro majetek Jan Chabr.

Areál by mohl být zejména vhodný jako zázemí pro volnočasové, vzdělávací, pohybové a komunitní aktivity rodin s dětmi, teenagerů, ale i seniorů. Své uplatnění by zde ale mohly najít i aktivity v oblasti podpory rozvoje kreativních průmyslů nebo je možnost vytvořit zde zázemí pro skupiny věnující se tzv. performing arts, zejména se jedná o pohybové divadlo, tanec nebo nový cirkus.

S ohledem na lokalitu a relativně hustě obydlené okolí areálu by naopak z obsahové náplně budoucího využití areálu měly být vyloučeny aktivity s převažující sportovní funkcí, velkoformátové kulturní akce, rozsáhlé gastroprovozy nebo komerční atrakce pro velké množství návštěvníků. Obchod a služby by měly mít pouze doplňkovou funkci.

MHMP

Štítky
Osobnosti: Jan Chabr