× Pohněme s tím. Společně!

Chabr: Odpuštíme poplatky a nájemné za předzahrádky až do konce roku

18. 9. 2020

Pražští zastupitelé ve čtvrtek rozhodli, že až do konce roku se za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích Prahy nebude účtovat žádné nájemné ani místní poplatky. Do konce roku budou také prominuty poplatky za užívání veřejného prostranství umožňující uliční prodej před provozovnou.  Začátkem příštího týdne bude známo, jakým způsobem hlavní město vypořádá již zaplacené poplatky a jakým systémem bude město řešit žádosti o uliční prodej.

Návrh byl předložen napříč zastupitelskými kluby Vítem Šimralem, Janem Chabrem, Jiřím Pospíšilem, Tomášem Portlíkem a Radomírem Nepilem. Odpuštění místního poplatku a nájemného se bude týkat i venkovních trhů, včetně těch farmářských. A zastupitelé napříč stranami jednomyslně návrh na podporu podnikatelů v rámci zmírnění ekonomických dopadů onemocnění Covid-19 schválili.

Uliční prodej před provozovnou by mohl být podnikatelům umožněn hned s částečným uvolněním mimořádných opatření. 

Prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství vyčíslila Praha na zhruba 107 milionů korun, o stejně vysokou částku půjde i v případě odpuštění nájemného za předzahrádky, tímto opatřením tedy hlavní město uleví pražským podnikatelům dohromady částkou převyšující 200 milionů korun.  Osvobození od místního poplatku u předzahrádek platí od 14. března, nájemné bude odpuštěno za celý měsíc březen.

„Jde o další krok, jak rovným dílem pomoci podnikatelům postiženým ekonomickou krizí. Toto opatření se vztahuje plošně na všechny podnikatele, kdy se město vzdává nájemného pro restaurační předzahrádky. Cílem je možnost usnadnit rozjezd tolik stiženého segmentu oblasti pohostinství. Nejedná se samozřejmě o nicotný krok, pokud bychom brali v úvahu i finanční dopad, tak dané výnosy z nájmu a poplatku dosahovaly v souhrnné výši až stovek milionů korun,“ vysvětlil radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Praha současně finalizuje administrativní zjednodušení a zrychlení vyřízení záboru chodníku před provozovnou tak, aby podnikatelům stačilo uliční prodej pouze ohlásit e-mailem a nemuseli čekat na zprocesování žádosti úřady. Na řešení pracuje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Součástí uvolnění uličního prodeje budou ale technická omezení, například zachování bezpečného průchodu po chodníku, udržování čistoty a nutnost večer vše sklidit kvůli úklidu komunikací.

Pravidla pro umisťování restauračních předzahrádek stále zůstávají v platnosti, na rozdíl od uličního prodeje před provozovnami podnikatelům zůstane i nadále povinnost získat standardní povolení k záboru. Hlavní město ale již pracuje i na urychlení těchto procesů. V rámci příštího týdne bude rozhodnuto o tom, jakým způsobem hlavní město vypořádá již zaplacené poplatky a jakým systémem bude město řešit žádosti o uliční prodej. Veřejnost i podnikatelé o těchto způsobech budou informováni v co nejbližším čase.

Zastupitelé také vzali na odpuštění místního poplatku z pobytu, který se v nouzovém stavu dotýkal podnikatelů poskytujících ubytování dle vládních výjimek v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Hlavní město zároveň ve své působnosti odpustí místní poplatek z pobytu hotelům až do konce roku 2020.

Zdroj: MHMP

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jan Chabr

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme