100 dní vlády nad Prahou: Chaotické, rozpočtově neodpovědné, arogantní

18. 2. 2015

Klub TOP 09 a nezávislých je znepokojen stavem rozvoje hlavního města a stagnací, ke které dochází nečinností a chaotickými rozhodnutími Rady hl. města Prahy. Dnešním prohlášením vyjadřujeme obavy z těchto kroků, které poškozují obyvatele hl. města, zastavení těch akcí, které Prahu přibližují k světovému trendu a návrat k netransparentní minulosti. S politováním je třeba konstatovat, že na stavu, který se zde nastolil, se podílí celá vládnoucí koalice stejným dílem.

Klub TOP 09 a nezávislých se shodl na tom, že Rada hlavního města se během prvních tří měsíců projevila jako:

1. Chaotická a nekompetentní
K zásadním problémům vyslovovala rada v čele s paní primátorkou často protichůdná stanoviska:
Opencard skončí, neskončí, funguje bez problémů, není garantována její funkčnost, papírové kupony budou jediným, doplňkovým, přechodným nástrojem, sleva na roční kupon bude, nebude, bude ale později, kompenzována nebude, bude.

Blanka se v březnu otevře, neotevře, mokré kabely vadí zásadně, trochu, nevadí vůbec.

Stavební předpisy budou úplně stejné, jak je zpracovala předchozí rada, budou úplně zrušeny a předchozí rada bude hnána k odpovědnosti, budou technicky upraveny a vstoupí v platnost v dubnu, v září, v roce 2016, nikdy.

Zpoplatnění vjezdu do centra bude letos v létě, budeme o něm diskutovat. Vjezd bude zpoplatněn někdy v budoucnosti, nebude zpoplatněn vůbec atd.

„Univerzální odpověď paní primátorky na cokoliv je „problematiku analyzujeme a budeme o ní dále jednat“, aniž by k jakémukoliv z výše uvedených a dalších problémů byla schopna vydat jasné stanovisko, které by platilo alespoň tři dny,“ říká Václav Novotný, předseda klubu TOP 09 a nezávislých.


2. Rozpočtové nezodpovědná
Rozpočet na rok 2015 nelze charakterizovat jinak než „prožírací“. Zdroje ve výši 6,5 miliardy, které vznikly zlepšeným hospodařením města v loňském roce a zvýšeným výběrem daní a poplatků minulého vedení, byly rozpuštěny do letošního rozpočtu na řadu vesměs zcela nepřipravených investičních akcí, ačkoliv by tyto prostředky měly být použity na finanční pokrytí připravované stavby metra D.

„Metro D je prioritou, kterou před volbami všichni halasně slibovali. Je po volbách a skutek utek.  S návrhem rozpočtu na rok 2015 se realizace Metra D stává nereálnou“, říká Jiří Nouza, místopředseda Klubu TOP 09 a nezávislých.


Rada hl. m. v rozpočtu na rok 2015 zcela rezignovala na uspoření peněz na výstavbu metra D. Rada neplánuje rozpočet města s výhledem, kdy bude muset metro D i reálně financovat. Je to snad proto, že si nevěří, že v té době bude ještě Prahu spravovat? Financování výstavby metra D nemůže být financováno dalším zadlužování Pražanů, podobně jako byl nákup zbytečných tramvají či realizace projektu Opencard.

Dosavadní výsledky koaličního seskupení na Magistrátu hl. města Prahy jsou zacílené na výhody jednotlivých skupin a především populistické. Snížení jízdného na MHD, které zapříčiní další zadlužování města, je obhajováno vyrovnáním tohoto deficitu zpoplatněním vjezdu do centra Prahy. Je nad slunce jasnější, že něco takového nelze uvést v život souběžně. Praha se zlevněním jízdného zadluží hned, příjmy ze zpoplatnění vjezdu jsou v nedohlednu.

Zrušením kvalitních realizovaných projektů, které TOP 09 uvedla v život, je např. ukončení inovačních voucherů, jejichž zastavení poškodí mnoho nadějných podnikatelských aktivit a zablokuje jejich možnost čerpání financí z EU. Rada ani v tomto případě nemyslí na budoucnost, jen projídá současnost.

3. Netransparentní a arogantní
Vzdor proklamované otevřenosti děje se pravý opak – informace o programu jednání rady nejsou předem k dispozici ani zastupitelům, ani veřejnosti. Významné aktuální problémy rada odmítá projednávat na zastupitelstvu, ze strany paní primátorky byl učiněn pokus zastupitelstvo nesvolávat vůbec. Neustále proklamovaná transparentnost zůstala pouhým slibem. Opak se stal pravdou. Program jednání rady je nejasný a neveřejný do posledních chvil, bezprostředně se proměňuje, či ruší a celková nepřehlednost se stala zvykem.

Z pozice bývalých členů Rady hlavního města Prahy, kterým nebylo odpuštěno ani to nejmenší, bychom chtěli požádat média, aby se přes „skleněné stropy“ snažila, tak jako kdysi, dostat k jádru věci a žádat od kompetentních orgánů odpovědi na své, i nepříjemně cílené dotazy. Budoucnost Prahy je i v jejich rukou.

Václav Novotný, předseda klubu

Štítky
Osobnosti: Václav Novotný
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme