8) TOP 09 PRAHA 7 - regionální program

Budeme podporovat menší projekty, které jsou snáze kontrolovatelné a přímo ovlivňují komunitní život.

21. 9. 2010

Mezi tyto projekty řadíme podporu budování komunitních relaxačních ploch ve vnitroblocích formou jejich rekultivace. Rádi bychom z investic městské části přeměnili co největší počet vnitrobloků do zázemí, kde budou moci spoluobčané napříč generacemi najít bezpečné a inspirující prostředí pro sport a relaxaci. Prostředky na tyto investice získáme především z fondu rozvoje městské části, do kterého budou přispívat developeři realizující své akce na území městské části. S Prahou 7 souvisí také problematika bezdomovectví. Budeme se snažit s pomocí skupiny terénních pracovníků navázat kontakt a postupně přesvědčit lidi bez domova na Praze 7 k přijetí naší nabídky veřejných prací. Víme, že se jedná o dlouhodobý projekt, ale myslíme si, že represe je na místě až v opravdu nevyhnutelných a ojedinělých případech, protože problém v důsledku nejen neřeší, ale vyostřuje. Tam, kde k represi budeme muset přistoupit, to však uděláme důsledně a rozhodně.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme