Usnesení výboru regionální organizace TOP 09 Praha 7

20. 1. 2012

Referendum Praha 7

My, podepsaní občané Prahy 7, podporujeme návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda v níže uvedené věci:

Přesné znění otázek navržených k rozhodnutí referendem:

1) Souhlasíte s  tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7 (včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části

Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků?

Ano/Ne

2) Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o  veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7?

Ano/Ne

3) Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnotícími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7?

Ano/Ne

4) Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?

Ano/Ne

přípravný výbor:

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Heřmanova 41, Praha 7

Mgr. Jan Čižinský, Veletržní 31, Praha 7

Mgr. Jiří Hejnic, Přístavní 55, Praha 7

Ing. Jakob Hurrle, Pplk. Sochora 38, Praha 7

Ari Lieberman, Ovenecká 7, Praha 7

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, Komunardů 40, Praha 7

jméno a příjmení adresa datum narození vlastnoruční podpis

další informace jsou na www.referendumpraha7.cz

Přílohy
PDF Usneseni.pdf (92.4 kB) PDF Podpisová listina.pdf (110.8 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme