× Pojďte do toho s námi.

Usnesení výboru regionální organizace TOP 09 Praha 7

20. 1. 2012

Referendum Praha 7

My, podepsaní občané Prahy 7, podporujeme návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda v níže uvedené věci:

Přesné znění otázek navržených k rozhodnutí referendem:

1) Souhlasíte s  tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7 (včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části

Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků?

Ano/Ne

2) Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o  veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7?

Ano/Ne

3) Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnotícími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7?

Ano/Ne

4) Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?

Ano/Ne

přípravný výbor:

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Heřmanova 41, Praha 7

Mgr. Jan Čižinský, Veletržní 31, Praha 7

Mgr. Jiří Hejnic, Přístavní 55, Praha 7

Ing. Jakob Hurrle, Pplk. Sochora 38, Praha 7

Ari Lieberman, Ovenecká 7, Praha 7

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, Komunardů 40, Praha 7

jméno a příjmení adresa datum narození vlastnoruční podpis

další informace jsou na www.referendumpraha7.cz

Soubory

PDF Usneseni.pdf (92.4 kB)

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme