Životní prostor a vzdělání znamenají víc, než si myslíte

19. 9. 2010

Zachování kvality životního prostoru je věcí zásadní. Jsme pouze dočasnými správci přírodního i kulturního bohatství, které jsme zdědili. Proto považujeme např. umístění výjezdů z tunelu Blanka mezi zdmi barokního opevnění za barbarství, stejně jako zmenšování zelených ploch v našem obvodu. Budeme podporovat zachování kulturního a přírodního dědictví proti developerským tlakům. Z našeho života se vytrácí pokora a úcta k tradici. Nesouhlasíme s přeměnou zbytků starých Bučkových sadů v Bubenči na japonskou zahradu.

Při identifikaci občanů s místem, kde žijí, mají zásadní význam místní kultura a sport, proto bude jejich podpora formou grantů důležitou  částí  našeho snažení.

Kapacitu mateřských škol navrhujeme zvýšit především stavebními úpravami stávajících objektů. Ve školách budeme podporovat nastartovaný kurs rozšířené jazykové výuky  i  preventivní aktivity,  které  napomáhají  ke snižování rizikových forem chování (šikana, záškoláctví, sexuální zneužívání atd.). Podpoříme také provozování školních prostor i v mimoškolních hodinách pro tělovýchovu a jiné zájmové aktivity. Učitelé musí umět pracovat i s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podporu si zaslouží i další organizace s tradicí, s kvalitní prací a zajímavými aktivitami, jako je např. Sokol, Junák aj.  Budeme podporovat i činnosti klubů, preventivně působících na neorganizované, často rizikové děti a mládež.

PhDr. Michal Tryml
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme