Vaše problémy nás zajímají víc, než si myslíte

19. 9. 2010

Chceme vrátit radnici její původní smysl, kterým je veřejná služba. Práce na radnici má být službou občanům, a ne prostředkem k obohacení úředníků a radních, jejich rodin, kamarádů nebo obchodních „přátel“. Budeme prosazovat principy otevřenosti, průhlednosti a odpovědnosti voličům u zvolených zastupitelů i u všech úředníků městské části.

Zařídíme, aby si občané mohli své záležitosti na radnici vyřizovat po celé volební období kterýkoli pracovní den, nikoli jen dvakrát v týdnu, jak tomu bylo dosud. Pro krizové případy bude pohotovostní služba i o víkendu.

Zřídíme a postupně rozšíříme na celém území Prahy 6 síť bezplatného připojení k internetu, která bude sloužit k volnému vyhledávání informací, k celoživotnímu vzdělávání a k elektronickému styku s radnicí i s dalšími úřady (e-government). Zároveň podpoříme zavádění nových softwarových aplikací, aby si lidé mohli stále větší počet agend vyřídit elektronicky v klidu domova a být přitom aktuálně informováni o dění v naší městské části.

Také Městská policie je služba lidem. Změníme její činnost tak, aby městský strážník byl především ochráncem a pomocníkem, ne jenom strojem na vybírání pokut a náhončím odtahových firem, jak to dnes v Praze z 90 % je.

Budeme podporovat občanské aktivity, věnovat pozornost názorům a podnětům občanů a úzce spolupracovat s občanskými sdruženími a iniciativami. Radnice musí sloužit občanům, a ne občané radnici!

Ing. Ivan Mašek
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme