Uvážlivým hospodařením získáme víc, než si myslíte

19. 9. 2010

Odpovědné zacházení s majetkem Prahy 6 a vyrovnaný rozpočet jsou našimi základními prioritami. Finanční prostředky musí být vynakládány efektivně a transparentně. Budeme důsledně kontrolovat veškeré výdaje a hledat úspory i v provozních nákladech radnice.

Zajistíme, že příjmy z prodeje majetku nebudou nehospodárně spotřebovávány, ale využity na rozumné investice pro rozvoj obce nebo k vytváření rezerv.

Zasadíme se o jasná pravidla výběrových řízení a zpřístupníme je širšímu okruhu zájemců rozdělením větších zakázek do samostatných soutěží. Prosadíme zveřejňování celého průběhu výběrových řízení na internetu, od zadávací dokumentace a kritérií výběru vítěze, přes jména hodnotitelů, až po vyhodnocení všech návrhů.

Zlepšíme přístup ke grantům a k dotačním programům Evropské unie. Chceme chránit drobné podnikání místních živnostníků.

Všemi silami budeme potírat klientelizmus a bojovat proti korupci. Občané mají právo na informace, které se týkají fungování radnice, účetnictví, správy majetku atd. Chceme nejen lépe informovat, ale i pomoci prohloubit finanční a právní odpovědnost občanů a nabídnout zvláště starším a handicapovaným obyvatelům lepší služby v sociální péči. Naší snahou je, aby staří a handicapovaní lidé nebyli v ústavech, ale mohli využívat dostupných služeb v domácím prostředí.

Lepší komunikací radnice s občany přispějeme k příjemnějšímu životu v naší městské části.

Ing. Milena Hanušová
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme