25. 9. 2010

Problematice stárnutí a stáří se věnuji už skoro dvacet let. Jako místostarostka městské části Praha 6 v letech 1990-94  jsem měla na starosti mimo jiné i sociální problematiku. Mnohem cennější pro mne ale byla pozdější zkušenost. Devět let jsem byla ředitelkou domova důchodců (dnes domov pro seniory). Od té doby vím, co staré lidi nejvíce trápí a co nejvíce potřebují.

Proč lidé podávají přihlášku do domova důchodců? Často je bohužel hlavním důvodem jejich malá informovanost o jiných možnostech. Rozhodují se pod tlakem neudržitelné finanční situace: buď nemají na zaplacení nájmů ve velkých bytech a nemají sílu ke stěhování do menšího, nebo svůj byt přenechávají příbuzenstvu. Nebo se cítí se osamělí a nejistí. Kladou si otázku, kdo se o ně v příštích letech života postará. Myslí si, že domov důchodců jim nabízí jakousi jistotu.

Ve skutečnosti ale do domovů patří jen lidé, kteří již v žádném případě nemohou být sami doma a potřebují nepřetržitou celodenní péči. V poslední době se situace přece jen mírně zlepšuje, protože domovům pro seniory patří celý příspěvek na péči, který někteří senioři pobírají. Přednostně jsou přijímáni senioři pobírající vysoký příspěvek, tedy lidé s nejvyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby.

Staří lidé by však měli vědět, že existuje řada jiných služeb, do kterých mohou svůj příspěvek investovat. Jsou to například služby osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby pro pečující rodinu, centra denních služeb a podobné denní nebo týdenní stacionáře.

V oblasti sociální péče na Praze 6 je naší prioritou rozvoj právě takových alternativních služeb.  Pro starší lidi chceme vybudovat především denní stacionář, kam by mohli docházet nebo být dováženi jak často chtějí a na jak dlouho chtějí. Někteří po celý týden na celý den, jiní občas na pár hodin. Ve stacionáři by mohli dostat oběd, občerstvení, v případě potřeby pomoc při osobní hygieně. Setkali by se svými vrstevníky při kávě, navázali by přátelství, mohli by se zúčastňovat různých aktivizačních cvičení (trénink paměti, tělesné cvičení, výtvarná výchova, muzikoterapie), kulturních a vzdělávacích programů, besed, diskuzí atd. Takové programy obvykle obstarávají lidé všech generací včetně dětí. Staří lidé se tak zbaví pocitu osamělosti a výrazně se zvýší kvalita jejich života. Důležitá je i finanční stránka. V některých domovech pro seniory se dnes platí více než 20 tis. Kč měsíčně plus příspěvek na péči, péče o seniora v domácím prostředí nebo ve stacionáři přijde zřizovatele (obec, stát, soukromník) i seniora několikanásobně levněji.

Ing. Helena Frankenbergerová
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme