Praha 6 s kulturou, sportem a úsměvem – víc, než si myslíte

25. 9. 2010

Životní úroveň konkrétního místa se kromě tradičního sociálního a občanského vybavení posuzuje také podle toho, jak komplexní a kvalitní je zde kulturní a sportovní vyžití. Rozvíjení kultury a sportu na Praze 6 proto beru jako jednu ze svých priorit a jako součást plnohodnotného života nás všech.

Jsem přesvědčena, že kulturní oblast je potřeba podporovat a rozvíjet jako celek  s dlouhodobou perspektivou a vizí, které budou postupně naplňovány a rozšiřovány. Místo podpory jednorázových drahých akcí (jako jsou koncerty hudebních celebrit) se chci zasadit především o rozvoj místní kultury i začínajících umělců, tedy jak místních pěveckých a folklorních souborů či ochotnických spolků, tak místních časopisů (např. Břevnovan, Hanspaulka a dalších).

Kromě rozvoje místních talentů si podporu jistě zaslouží také instituce, které už si na kulturní mapě Prahy 6 své stálé místo vybudovaly (např. Kaštan, Ekotechnické museum atd.).

Přicházet chci ale také s novými projekty, díky kterým se Praha 6 stane uznávanou kulturní lokalitou pro místní obyvatele a bude zároveň vyhledávaným kulturním místem pro všechny. Chci proto usilovat například o zřízení internetové encyklopedie Prahy jako důležitého informačního nástroje.

V oblasti sportu se budu snažit o odpovídající rozvoj nových sportovišť a udržování těch současných na takové úrovni, aby byly funkční a bezproblémové. Důležité je především neredukovat současné prostory a nebourat dětská hřiště pro to, aby se vyhovělo například developerům. Z tohoto důvodu se všemi svými silami zasadím o to, aby Strahov jako důležité sportovní centrum nebyl rozprodán na stavební parcely. Praha 6 si zaslouží také více cyklostezek a upravených parků, jejichž rozvoj hodlám iniciovat.

Mým cílem je také zasadit se o to, aby Praha 6 získala na svůj kulturní a sportovní rozvoj co nejvíce peněz z fondů Evropské unie. Ve složité ekonomické době je získání evropských peněz pro tuto oblast mimořádně důležité. Podporu konkrétních sportovních a kulturních akcí považuji za nejlepší pomocí grantů s přesně stanovenými pravidly. Právě to je dle mého názoru efektivní systém, jak městské peníze co nejtransparentněji využít tak, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.

Praha 6 s kulturou, sportem a úsměvem – to je můj cíl a moje vize pro náš lepší domov.

Dott. ssa. Renata Parbusová
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme