25. 9. 2010

Městská policie pracuje tak, aby ji to co nejmíň bolelo

Výkon činnosti honorované z peněz daňových poplatníků je alibistický, ale především je prováděn s cílem dosáhnout co nejvyšší výsledky s co nejmenší náročností. Stále přetrvává starý dobrý čárkovací systém, na jehož splnění se jde cestou nejmenšího odporu. Tomu odpovídá struktura odhalených přestupků MP Praha na území Prahy za rok 2009.

Procentně vyjádřeno:

89,8 % na úseku dopravy

7,3 % na úseku veřejného pořádku

2,9% ostatní

Zdroj: Zpráva o činnosti MP Praha za rok 2009

Z uvedeného zcela jednoznačně vyplývá, že majitelé, řidiči či provozovatelé vozidel spolu s ostatními účastníky silničního provozu tvoří absolutně největší skupinu odhalených přestupců a stávají se tak vyvrheli společnosti.  Vyvstává otázka, zda je společenská nebezpečnost porušování stanoveného dopravního režimu (převážně špatného parkování) tak vysoká oproti jiným skutkům, že vyplňuje téměř celou činnost MP.

Vzhledem ke specifickým pražským podmínkám (historicky daná komunikační síť) a neexistenci smysluplné dopravní politiky (např. alarmujícím deficitem počtu parkovacích míst) je velmi snadné trestat občany mnohdy za neschopnost územních plánovačů a místních samospráv. K tomu dále připočítejme „sekundární soukromý byznys“ odtahových služeb - 42 351 uskutečněných odtahů na pokyn MP za loňský rok. (minimálně cca 63mil. podle ceníku)

Co si tak o následujícím myslet?

Citace ze Zprávy o činnosti MP Praha za rok 2009:

Jízdní skupiny

  • Kromě vlastního výkonu hlídkové služby je jízdních hlídek využíváno k prezentaci MP účastí na různých kulturních, společenských a sportovních akcích.
  • Výkon jízdní služby v teritoriích obvodních ředitelství MP Praha 5, 11 a 13 se plně osvědčil. Strážník na koni je bezpochyby esteticko - preventivním bezpečnostním prvkem, který je nejen veřejností pozitivně vnímán. V budování respektu a důvěry MP mezi občany je tento výkon služby výrazným přínosem, neboť právě ušlechtilý kůň může v řadě případů napomoci k odstraňování komunikačních bariér mezi strážníky a občany.

Vybavení okrskářů

  • mimo jiné: 2 dvoukolová vozítka Segwey

Služební kůň při odstraňování komunikačních bariér promlouvá lidským hlasem nebo umíme všichni koňsky?  A navíc je se svým pánem výrazně estetický /umytý, oholený :-)/. Na vozítkách Segwey jsem viděl prohánět se celebrity a mládež. Opravdu se chtějí městští strážníci každému ve všem vyrovnat? Vím, že to není o strážnících, které denně vídáme v ulicích a jejichž práce si velmi vážím. Je to o zcela nekoncepčním vedení, které ve své sbírce kuriozit, vydávaných za nezbytné technické prostředky pro zdárný výkon služby, postrádá snad jen ponorky s letadlovou lodí na Vltavu a k tomu odpovídající letectvo. Bohužel nás všechny stojí tato sběratelská mánie velké peníze.

 

OTÁZKA: Co s tím hodláme dělat? ODPOVĚD: Víc než si myslíte!

Je doprava skutečně 90% toho co nás občany na úseku bezpečnosti trápí? Nikoli!

Naším prioritním cílem je po všech stránkách, ve všech zájmových oblastech vyvážená činnost Městské policie.

Je to vyšší efektivita její práce v oblasti ochrany majetku a veřejného pořádku s důrazem na vytipování problematických míst se vtahem k drobné kriminalitě, drogové scéně, vandalismu, bezdomovectví, žebrotě, prostituci a k ostatním doprovodným sociálně-patologickým jevům.

Dále zpřísněný dohled na úseku ochrany životního prostředí: při znečišťování veřejných prostranstvích, větší důslednost při řešení přestupků s majiteli psů, kteří nechávají své čtyřnohé miláčky znečišťovat chodníky i ulice exkrementy,(abychom neměli při jarní oblevě zas „Čokoládovou Prahu“), při ochraně veřejné zeleně, likvidaci autovraků v ulicích i černých skládek.

Zvýšit činnost v oblasti prevence kriminality a ochrany před alkoholismem, užívání návykových látek a gamblerstvím mládeže.

Zintenzivnit spolupráci s Policií ČR a dalšími subjekty včetně orgánů města a městské částí a zabránit duplicitním činnostem.

Sjednotit technický park a výrazně eliminovat vysoké náklady na údržbu a provoz. V neposlední řadě tím dosáhnout výhodných cen při běžné obnově techniky.

Cílem nás všech, poctivých občanů, je vrátit strážníkům jejich lidskou tvář, osobní a místní znalost, vědět, že je můžeme kdykoli požádat o radu, obrátit se na ně se svými problémy a poznatky.  Nikoli represe, ale služba – to je náš cíl.

Roman Štěpař
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme