× Staňte se našimi členy!

Teze pro tiskovou konferenci ke správě peněz městkých částí firmou Key Investments

1. 8. 2011

16. 5. 2011 v TOP centru na Malostranském náměstí

 

Pražští politici a zastupitelé TOP 09 delší dobu kritizují hazardní hru s veřejnými penězi ve „správě“ firmy Key Investments, která byla mimo jiné již dříve třikrát pokutována ČNB, a žádají navrácení těchto peněz do majetku městských částí. Poslední vývoj dokazuje, že tato kritika byla oprávněná. Firma Key Investments vrátila ČNB licenci obchodníka s cennými papíry a údajně změnila předmět podnikání. Znamená to, že městským částem Praha 6 a Praha 10 zůstanou neprodejné a pravděpodobně bezcenné cenné papíry ve vykazované hodnotě více než půl miliardy korun a městké části Praha 13 zůstává u Key Investments dluh cca 150 milionů Kč.

Nastala tedy chvíle volat k odpovědnosti komunální politiky, kteří uvedené veřejné prostředky do správy Key Investments svěřili, v této správě je přes prokázaná rizika udržovali a ohrozili tak majetek občanů svých městských částí v řádu stovek milionů korun.

Žádáme proto, aby přijali svou politickou odpovědnost a odstoupili ze všech veřejných funkcí:

-          bývalý dlouholetý starosta Prahy 6 a dnes ministr životního prostředí Tomáš Chalupa,

-          starosta Prahy 13 David Vodrážka,

-          bývalý starosta a dnes místostarosta Prahy 10 Vladislav Lipovský,

-          bývalý místostarosta Prahy 10 a dnes náměstek pražského primátora Antonín Weinert

a někteří další odpovědní komunální politici.

 

Zdůvodnění:

Vedení radnic městských částí Praha 6, 10 a 13 svěřila obecní peníze do správy obchodníka cennými papíry Key Investments. Celková vykazovaná částka takto spravovaných veřejných prostředků činila v loňském roce téměř 1 miliardu korun.

Společnost Key Investments za tyto peníze nakoupila na Slovensku vydané nekótované a na veřejných trzích neobchodovatelné dluhopisy těžce zadlužených a navzájem spolu i s Key Investments propojených firem. Tyto firmy, jde především o Via Chem Group a E Side Property, mají záměrně neprůhlednou vlastnickou strukturu zřejmě ovládanou dvakrát odsouzeným podnikatelem Petrem Sisákem, který se v minulosti vyskytoval u krachu a tunelování řady bank, firem a privatizačních fondů.

Zbytek peněz byl spravován formou tzv. buy/sell operací, tedy krátkodobých půjček jištěných akciemi Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Také tyto akcie, ač kótované, se na burze od roku 2007 neprodávají a jejich tržní cenu nelze proto věrohodně ověřit – poslední prodej z 31.1.2011 povinně zveřejněný na stránkách Key Investments proběhl za cenu 28,75 Kč za akcii, zatímco městké části Praha 6 vykazuje Key Investments ve stejné době u této akcie tržní cenu 290,13 Kč a v dubnu již dokonce 294,18 Kč.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu je navíc většinově vlastněn firmou Via Chem Group, jejíž dluhopisy samy tvořily 70 – 90% objemu spravovaných „portfolií“. Je evidentní, že o žádná portfolia, která by rozkládala investiční rizika, tudíž nešlo a už vůbec nešlo o konzervativní investiční strategii, která by měla být pro správu veřejných prostředků v majetku městských částí povinná.

Reálně se už nejméně od roku 2007 nejednalo o žádný skutečný obchod s cennými papíry, ale jen o zástěrku pro hazardní půjčování veřejných peněz spřáteleným těžce zadluženým firmám s podezřelými vlastníky. Nelze ani vyloučit, že od počátku bylo cílem těchto operací zcizení prostředků z majetku městských částí.

 

Výše uvedení komunální politici se při správě svěřených veřejných prostředků dopustili minimálně těchto pochybení:

-          svěřili a udržovali veřejný majetek ve správě pochybné, Českou národní bankou opakovaně pokutované firmy s neprůhledným vlastnictvím, ačkoli jim muselo být zřejmé, že prohřešky, za které byla pokutována, se týkají i správy prostředků jejich městských částí,

-          špatně a zcela nedostatečně stanovili investiční strategii a nekontrolovali její dodržování,

-          povolili nakupovat do vlastnictví svých městských částí cenné papíry, které nebyly a nejsou obchodovatelné na veřejných regulovaných trzích a u nichž proto ani nebylo možné dostatečně ověřit jejich skutečnou tržní cenu a likviditu,

-          o výše uvedené ověření ceny a likvidity nějakou nezávislou institucí se ani nepokusili,

-          ignorovali veřejně známé zprávy a signály o zadlužení a stavu firem, jejichž dluhopisy a akcie městské části vlastnily, včetně krachu firem jim podřízených (Setuza, STZ, Oleofin), ačkoli bylo zřejmé, že tyto skutečnosti musí mít výrazný vliv na cenu držených investičních instrumentů,

-          připustili a dostatečně nereagovali na to, že smlouvy byly ze strany Key Investments dlouhodobě (v případě Prahy 6 po řadu let) a flagrantně porušovány např. tím, že nakupované cenné papíry neměly v rozporu se smlouvou požadovaný rating a portfolio nemělo požadované a smluvně garantované složení,

-          nereagovali právně odpovídajícími kroky - žalobami nebo alespoň stížnostmi centrální bance na porušování smlouvy ze strany Key Investments.

Tím jednoznačně porušili principy řádné a odpovědné správy svěřených veřejných prostředků a zjevně upřednostnili zájmy vlastní nebo zájmy spřátelených firem před zájmem veřejným.

 

V kauze je jsou také velmi nápadné vazby důležitých politiků z Hradu, ODS a ČSSD jak na bývalou banku IPB a na Key Investments (Jiří Weigl, Robert Holman, Jiří Fárek, Stanislav Gross), tak i na těmito levnými půjčkami sponzorované těžce zadlužené firmy Via Chem Group a Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Petr Gandalovič, Jan Kubata).

 

TOP 09 má za to, že politici, kteří prokázali výše uvedený přístup ke správě svěřených veřejných prostředků, jež svým hazardem ve velkém rozsahu ohrozili, by neměli nadále už žádné veřejné peníze spravovat, natožpak spravovat je v rozsahu ještě řádově větším na pražském magistrátu nebo na ministerstvu.


Ing. Ivan Mašek (TOP 09)

zastupitel MČ Praha 6

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme