Praha 6 ostrovem pozitivní deviace

11. 9. 2017

Praha 6 téměř dvacet osm let po sametové revoluci dokončila v duchu myšlenek Václava Havla proces demokratizace společnosti. Jedná se o vskutku historickou událost. Za toto patří velký dík především zdejším občanům. Jako reprezentanti politické strany, která v Praze 6 v posledních letech zvítězila ve všech volbám, silně cítíme to, že zde již zcela funguje tradiční demokracie západního typu, kdy bereme demokracii jako univerzální hodnotu založenou na svobodné vůli vyjádřit se a určit si vlastní politický, hospodářský, sociální a kulturní systém.

 

Kandidát do Poslanecké sněmovny a člen zastupitelstva Městské části Praha 6 za TOP 09 profesor Jakub Hruška se k tomu vyjádřil: „Zakončili jsme určitý proces, ale svoboda a demokracie nejsou zadarmo a je třeba tyto hodnoty udržovat a chránit.

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář se přidává: „Je mi ctí být starostou právě v Praze 6, kde jsem se setkal se spoustou zajímavých a inspirativních lidí.”

Senátor za Prahu 6 Jiří Růžička k tomu dodal: „Podstatou našeho prohlášení je skutečnost, že v naší městské části žije vzdělaná společnost a my víme, že vzdělání je základní zárukou budoucí prosperity a blahobytu naší země.”

Místopředseda regionálního výboru TOP 09 Praha 6 Petr Exnar se dívá dál: „Praha 6 je považována za jakousi politickou laboratoř České republiky a my jsme přesvědčeni, že proces demokratizace bude pokračovat v celé České republice. Přejeme si, aby se všichni občané měli stále lépe, a to jak po materiální, tak po duchovní stránce.

Prohlášení regionálního výboru TOP 09 Praha 6, senátora Jiřího Růžičky a kandidáta do Poslanecké sněmovny a zastupitele prof. Jakuba Hrušky

Milí spoluobčané, přátelé,

je tomu 40 let, co byla na protest proti nedodržování lidských a občanských práv iniciována Charta 77 a je tomu téměř 28 let od Sametové revoluce, která ukončila temnou vládu jedné strany. Ti, co si Sametovou revoluci prožili, přemýšleli o tom, kdy se podaří uzdravit společnost, která byla pokřivena komunistickým marasmem. Někdo hádal, že to bude trvat 5 let, někdo 10 let a někdo tvrdil, že to bude trvat celé generace. Bohužel pravdu měli ti poslední. Nás všechny, kteří jsme odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku jako svobodný a demokratický stát založený v duchu myšlenek prezidentů Masaryka a Havla na úctě k lidským právům, na zásadách občanské společnosti a liberální demokracie, čeká ještě hodně práce. Boj za lepší společnost má však smysl a je naší morální povinností v něm nepolevovat.

Jako jeden z dobrých příkladů vidíme i naši Prahu 6. Na Praze 6 a v dalších podobných oblastech se řídíme všemi osvědčenými principy právního státu a cítíme se jako součást rodiny evropských a světových demokracií. Vidíme vzdělání jako hybnou sílu budoucího rozvoje. Společně střežíme a rozvíjíme zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duševní bohatství a dbáme na jeho zachování pro příští generace s důrazem na ochranu životního prostředí. Na Praze 6 jsou v poradním výboru Rady Starosty osobnosti, které v Praze 6 něco dokázaly a vykonaly pro ni mnoho prospěšného. Takové orgány považujeme za klíčové pro moderní řízení společnosti, je to totiž znak fungující občanské společnosti, kde občané participují na projektech, které ovlivňují jejich přímé okolí. Je třeba budovat pevnou vazbu mezi občany a politiky, protože politika je služba lidem a na to se nesmí zapomínat. Víme, že k základním pilířům demokracie patří prostředí, které je postaveno na svobodě jednotlivce a rozvíjí jeho individualitu. I z těchto důvodů a také na základě volebních výsledků za posledních 27 let jsme přesvědčeni, že se Praha 6 stala jednou z prvních oblastí v České republice, kde se většina občanů dokázala s komunistickou minulostí morálně a lidsky vyrovnat.

Děkujeme všem občanům Prahy 6, demokratickým stranám a občanským spolkům, kteří nám pomáhají budovat lepší společnost pro nás i naše děti. Jen pevnou občanskou společností, vybudovanou na demokratických principech, se můžeme definitivně oprostit od komunistické minulosti a zabránit tak jejímu návratu, či jiné formě autoritářského režimu. Věříme, že díky těmto všem snahám se nám to daří.

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Mgr. Ondřej Kolář

Mgr. Jiří Růžička

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc

starosta MČ Praha 6

senátor, předseda KVV

kandidát do PSP, předseda KŽP

předseda RV

člen ZMČ Praha 6

člen ZMČ Praha 6

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Mgr. Petr Exnar

Mgr. Ondřej Dušek

Mgr. Marek Baxa

místopředseda RV

místopředseda RV

člen RV a ZMČ Praha 6

místopředseda KSR

člen KMP

předseda KSVA

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Bc. Jan Chabr

Bc. Jakub Janik

Tomáš Mandlík

člen RV

člen RV

člen RV

člen ZMČ Praha 6

člen KSVA

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme