Kandidátní listina TOP09 pro volby do zastupitelstva Městské části Prahy 6


Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Městská část: Praha 6 (území Hlavního města Prahy, Hlavní město Praha)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Ondřej Kolář

Mgr. Ondřej Kolář

30 let

právník

se narodil roku 1984 v Praze, od roku 1986 bydlí na Praze 6. S rodiči žil několik let v zahraničí, jmenovitě v Norsku, Švédsku a Irsku. Absolvoval mediální studia na Fakultě sociálních věd UK, současně vystudoval práva na Fakultě právnické ZČU v Plzni. V roce 2008 absolvoval International Legal Studies Program na Washington College of Law, American University ve Washingtonu, DC. Pracoval nejprve na New York University in Prague, poté krátce ve společnosti ČEZ, od roku 2007 pak v advokátní kanceláři DLA Piper Prague, LLP. V roce 2011 přijal nabídku dělat tajemníka Karlu Schwarzenbergovi, v současné době je jeho poradcem. Od loňského roku zastává post předsedy regionální organizace TOP 09 Praha 6. S partnerkou vychovává jednoho syna, závodně vesloval, zajímá se o umění, architekturu a mezinárodní vztahy, rád vaří.

30 právník Břevnov TOP 09
2. Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

Ing. arch. Eva Smutná, FEng.

53 let

koncepční pracovník

se narodila v září 1961 v Praze, kde absolvovala Fakultu architektury ČVUT. Posléze nastoupila na Útvar hlavního architekta Hl. města Prahy, do sekce pro urbanismus a územní plán. Několik let částečně žila ve Frankfurtu nad Mohanem, kde měla řadu možností rozšiřovat své odborné znalosti v oboru územního rozvoje tohoto města a jeho spolupráce s malým i velkým investorem. U stejného zaměstnavatele, dnes Institutu plánování a rozvoje, pracuje dodnes. Je členem Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. V roce 1998 kandidovala v komunálních volbách za KDU-ČSL, následně pracovala jako odborný člen v komisi územního rozvoje pro Prahu 6. V letech 2010 – 2012 byla členkou TOP 09, za kterou byla zvolena do zastupitelstva MČ Praha 6 a jako opoziční zastupitel byla aktivní především v komisi územního rozvoje. Má čtyři děti.

53 koncepční pracovník Břevnov bezpp
3. Jiří Benda

Jiří Benda

49 let

ředitel gymnázia

se narodil v roce 1965 v Praze. Vystudoval Akademické gymnázium Štěpánská a Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde později absolvoval Experimentální atestační kurz pro učitele fyziky středních škol. V letech 2001 – 2003 absolvoval Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství na Pedagogické fakultě UK. Od roku 1989 působí na Gymnáziu Nad Alejí, které v roce 2005 převzal jako ředitel. Mezi jeho záliby patří kultura, hudba, hra na violoncello, cykloturistika a volejbal. Je členem TOP 09.

49 ředitel gymnázia Veleslavín TOP 09
4. prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

50 let

vědecký pracovník

se narodil roku 1964. Vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké Fakultě UK, od roku 2010 je zde docentem. V roce 1990 nastoupil jako vědecký pracovník u České geologické služby, kde se věnuje environmentální geochemii a biogeochemii, v letech 2004 – 2007 zastával funkci náměstka ředitele pro výzkum. Od roku 2010 rovněž působí jako vedoucí oddělení Centra pro výzkum globální změny AV ČR. Je autorem zhruba 120 publikací a sdělení, 47 z nich v mezinárodních impaktovaných časopisech; členem grémia ministra životního prostředí pro národní parky, rady Krkonošského národního parku, členem a předsedou komisí Grantové agentury ČR. Rovněž předsedal vědecké sekci rady NP Šumava a byl členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (2006-2013). Je členem TOP 09, ve které patří mezi hlavní autory její „zelené“ politiky.

50 vědecký pracovník Bubeneč TOP 09
5. Mgr. Jiří Růžička

Mgr. Jiří Růžička

66 let

ředitel gymnázia

se narodil v roce 1948 v Praze. V roce 1974 promoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova – český jazyk a literatura. Posléze nastoupil dráhu učitele, nejprve na Škole pro děti s vadami zraku v Praze – Krči, poté od roku 1978 na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde je od roku 1990 ředitelem. Ve školské problematice se specializuje především na koncepci středoškolského vzdělávání a témata zážitkové pedagogiky, jako jsou školní vzdělávací programy, rozvoj osobnosti dospívajících a prevence před společensky nežádoucími jevy. Je jedním ze spoluautorů projektu zážitkových kurzů středoškoláků v ČR, spoluzakladatel celostátního „Hnutí GO“, od začátku konzultant projektu „Zdravá šestka“ a spoluzakladatelem Asociace ředitelů gymnázií. Rovněž je předsedou správní rady nadace „Cesta ke vzdělání“ MHMP. V oblasti výchovy a vzdělávání několikrát oceněn především za odborné práce, v roce 2014 získal významnou cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Kromě ženy a dvou synů je jeho celoživotní láskou sport, především lehká atletika, lyžování a cyklistika.

66 ředitel gymnázia Břevnov bezpp
6. Ing. Milena Hanušová

Ing. Milena Hanušová

58 let

ekonomka

se narodila v roce 1955 v Praze, kde vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Po ukončení studia nastoupila do podniku zahraničního obchodu, kde mnoho let pracovala na různých pozicích v obchodním úseku. Později s kolegy založila menší obchodní podnik, který byl zaměřen na gastronomickou technologii. Zde měla na starosti veškerou obchodní a ekonomickou agendu firmy. Poslední čtyři roky pracuje v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako asistentka poslankyně. Od roku 2010 je členkou TOP09, za kterou ve stejném roce kandidovala do zastupitelstva MČ Praha 6. O veřejné dění se zajímá od mládí. Je vdaná, má dvě dcery a psa.

58 ekonomka Vokovice TOP 09
7. Ing. Jaromír Vaculík

Ing. Jaromír Vaculík

56 let

ekonom

se narodil v roce 1958 v Praze, kde vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika průmyslu. Od roku 1982 bydlí na Praze 6, nejprve na Břevnově, poté v Bubenči. Postupně pracoval jako ekonomický zástupce ředitele národního podniku Pražské papírny, vedoucí referent podniku zahraničního obchodu Transakta, obchodní ředitel firmy Petratabak a výkonný ředitel firmy Tabák a.s. V současné době podniká, v čemž mu pomáhá mimo jiné znalost sedmi jazyků. Od roku 2009 je členem TOP 09, za kterou byl zvolen do zastupitelstva MČ Praha 6 a vykonává zde funkci předsedy klubu zastupitelů naší strany. Má jednu dceru a ve volném čase se věnuje sjíždění divoké vody či závodně billiardu.

56 ekonom Bubeneč TOP 09
8. Mgr. Lucie Weitzová

Mgr. Lucie Weitzová

45 let

právnička, advokátka

se narodila roku 1969 v Praze. V dětství žila s rodiči a bratrem pět let v zahraničí, od roku 1981 dosud bydlí s krátkými přestávkami na Bílé Hoře. Maturitu složila na Akademickém gymnáziu Štěpánská, poté vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1998 dosud působí jako advokátka se zaměřením především na majetkové a rodinné právo. V letech 2007 až 2009 pracovala na pozici asistentky Karla Schwarzenberga, toho času senátora za obvod Praha 6, a roku 2009 se s ním přesunula do Poslanecké sněmovny. Hovoří anglicky, má jednoho syna a často chodí plavat na Petynku nebo běhat do Hvězdy. Je členkou TOP 09.

45 právnička, advokátka Břevnov TOP 09
9. MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.

MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.

54 let

lékař, gynekolog

se narodil jsem se v roce 1959 v Praze a zde vystudoval medicínu na 1. lékařské fakultě UK. Po základní vojenské službě jej čekalo působení na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice v Kadani. Do Prahy se vrátil s úspěšnou atestací v roce 1990, a to na gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice, kde pracuje i v současnosti jako zástupce primáře Centra fetální medicíny. Vedle práce a služeb na klinice přednáší studentům i lékařům a vědecky se realizuje hlavně v oblasti diagnostiky a léčby ještě nenarozených plodů v děloze. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech a přednáší na mnoha konferencích. Nikdy nevstoupil do žádné politické strany, souzní ale s TOP 09 a na její kandidátku do komunálních voleb ho dostal celoživotní zájem o ochranu přírody ve všech formách. S manželkou má tři děti. Je aktivním členem České asociace námořního jachtingu.

54 lékař, gynekolog Dejvice bezpp
10. Tomáš Jílek

Tomáš Jílek

43 let

ekonom, ředitel společnosti

se narodil roku 1970 v Plzni, kde vystudoval automatizační techniku a pracoval ve výpočetních střediscích VŠSE a České pošty. Od roku 1991 se věnuje podnikání, je společníkem a ředitelem dvou společností zabývajících se poskytováním technického outsourcingu pro telekomunikační operátory a přípravou a zpracováním projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Působil jako místopředseda dozorčí rady Plzeňské teplárenské, a.s., nebo poradce 1. náměstka ministra zdravotnictví ČR. V současnosti je místopředsedou dozorčí rady Letiště Praha, a.s. Od roku 2009 je členem TOP 09, kterou v letech 2010 – 2014 reprezentoval v zastupitelstvu statutárního města Plzně. Rovněž byl členem komise Rady města Plzně pro nakládání s majetkem, členem Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně a členem Finančního výboru Plzeňského kraje. Již bezmála tři roky žije na Praze 6, své politické angažmá v Plzeňském kraji již ukončil v rámci volebního období. Ve volném čase se věnuje sportu, zejména wakeboardingu a snowboardingu, ale i knihám a gastronomii. Je ženatý, má dva syny.

43 ekonom, ředitel společnosti Vokovice TOP 09
11. Mgr. Marek Baxa

Mgr. Marek Baxa

28 let

manažer

se narodil v roce 1986. Vystudoval teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 2012 působí na pozici manažera rozvoje firmy Velaz. Je zakladatelem serveru SpoluMat sloužícímu ke společnému setkávání lidí s hendikepem a bez něho. Zároveň se dlouhodobě věnuje skautingu – pracoval jako zástupce ředitele Skautského institutu, koordinátor projektu Skautské století a dlouhodobě vedl 18. středisko KRUH. Rovněž působí jako stálý instruktor na skautských kurzech. Ve volném čase hraje lakros, squash nebo jezdí na kole. Od roku 2013 je členem TOP 09.

28 manažer Břevnov TOP 09
12. Dott.ssa Renáta Parbusová

Dott.ssa Renáta Parbusová

30 let

projektová manažerka

se narodila roku 1983, od roku 1984 žije v Praze 6. Vystudovala ekonomii na Provozně-ekonomické fakultě ČZU a poté řízení mezinárodních firem na italské univerzitě v Modeně. Po návratu ze studií začala pracovat jako vedoucí oddělení pro zahraniční pacienty na jedné z největších klinik asistované reprodukce v ČR a v oboru zůstala dodnes. Byla místopředsedkyní Grantové komise Prahy 6, od roku 2010 je členkou Komise pro výchovu a vzdělávání, což souvisí s jejím zájem o dětskou psychologii. Mezi její další koníčky patří hudba a sport, především jóga a squash. Zastává ideu, že pokud chce člověk v životě svém i svého okolí něco změnit, musí být aktivní, proto je od roku 2009 členkou TOP 09.

30 projektová manažerka Liboc TOP 09
13. Ing. Ondřej Havlíček

Ing. Ondřej Havlíček

28 let

ekonomický konzultant

se narodil v roce 1985. Vystudoval hospodářskou politiku a správu se zaměřením na veřejnou správu na Vysoké škole finanční a správní v Praze, kde ještě během studia nastoupil na místo odborného referenta oddělení Vědy a výzkumu. Odtud odešel dělat zástupce ředitele a vedoucího úseku studií v konzultantské společnosti se zaměřením na ekonomické poradenství, v současnosti zastává funkci ředitele a předsedy představenstva společnosti zabývající se rozpočtovým a finančním poradenstvím a řízením projektů. Je odborníkem na komunální finance, mimo jiné jako rozpočtový specialista pro obec Smidary nedaleko Hradce Králové. Do TOP 09 vstoupil v roce 2013.

28 ekonomický konzultant Břevnov TOP 09
14. Ing. Václav Kubata

Ing. Václav Kubata

52 let

marketingový specialista

se narodil roku 1962 v Mexiku, většinu života strávil na Praze 6 – Hradčanech. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praha, obor ekonomika průmyslu a pracoval jako ekonom. Po roce 1989 se podílel na formování nového trhu elektronických médií. Pracoval jako obchodní a marketingový expert rádií Evropa 2, Frekvence 1, Country Rádio, Rádio Alfa a televize Premiéra TV - TV Prima. Dále působil jako marketingový ředitel divize malého a středního podnikání Citibank a v letech 2001 – 2009 byl marketingovým ředitelem České spořitelny. Podílel se na založení politické strany TOP09, byl prvním generálním sekretářem strany a v letech 2010 – 2013 jejím poslancem v PSP ČR. Zde vedl stálou delegaci Parlamentu ČR v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, pracoval v zahraničním, mediálním a hospodářském výboru a i díky znalosti tří jazyků byl vedoucím skupin přátel ČR-Španělsko-Portugalsko, ČR-Brazílie a ČR-Turecko. Po skončení poslaneckého mandátu působí jako konzultant v oblasti mezinárodních vztahů, obchodu, marketingu a médií. Je ženatý a má syna a dceru, ve volném čase se věnuje turistice, tenisu či golfu.

52 marketingový specialista Hradčany bezpp
15. Mgr. Jan Chabr

Mgr. Jan Chabr

26 let

jednatel společnosti

se narodil roku 1988 v Praze. Vystudoval Politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociální věd UK, dokončuje studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy a specializovaný magisterský obor se zaměřením na mezinárodní právní vztahy v oblasti duševního vlastnictví. Pracoval v různých pozicích v notářských kancelářích, v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie jako liaison officer pro návštěvy zahraničních státníků, dále ve Foru 2000, kde se podílel na zajištění a organizaci mezinárodních konferencí. Od roku 2011 je jednatelem společnosti zabývající se dovozem a distribucí francouzského champagne a firemním marketingem, zároveň působí v oblasti poskytování právního poradenství v oblasti investic do nemovitostí a správě majetku. Je blízkým spolupracovníkem vedení Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, což souvisí s jeho vášní pro umění. Mezi jeho další záliby pak patří sport a historie. Na základě svého dlouhodobého zájmu o politická témata a konzervativním názorům vstoupil roku 2011 do TOP 09.

26 jednatel společnosti Břevnov TOP 09
16. Ing. Mgr. Petr Soukal, Ph.D.

Ing. Mgr. Petr Soukal, Ph.D.

38 let

regionální manažer v poradenské společnosti

38 regionální manažer v poradenské společnosti Dejvice TOP 09
17. Lord Bombastic Marek Wiesner, toho jména III.

Lord Bombastic Marek Wiesner, toho jména III.

21 let

provozovatel trenérské školy

se narodil roku 1976. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2004 dokončil postgraduální studium. Současně absolvoval Právnickou fakultu UK, kde nyní dokončuje rigorózní studium. Od roku 1999 pracoval v různých pozicích v rámci finanční skupiny GE, v roce 2006 nastoupil jako poradce finančního ředitele do České pojišťovny, odkud odešel dělat zástupce provozního ředitele Home Credit International v Dněpropetrovsku na Ukrajině. Poté rok působil ve společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., v Moskvě. Nyní zastává pozici regionálního manažera v poradenské společnosti BMGI, do jeho portfolia patří zejména Rusko, Kazachstán a další země SNS. Je členem České statistické společnosti a TOP 09.

21 provozovatel trenérské školy Veleslavín TOP 09
18. Ing. Čestmír Bošek

Ing. Čestmír Bošek

64 let

ekonom

se narodil roku 1950 v Praze. Po absolvování Vysoké školy ekonomické se věnoval zahraničnímu obchodu a působil v Pražské informační službě jako tlumočník. Nyní působí jako OSVČ, věnuje se úvěrovým studiím, působí jako obchodní zástupce pro obchodní řetězce. Byl členem Čs. Demokratické iniciativy (později LDS, po sloučení ODA) Od roku 2010 je členem TOP09, kterou reprezentuje v dislokační komisi při Radě zastupitelstva MČ Praha 6.

64 ekonom Bubeneč TOP 09
19. Mgr. Ivana Kejvalová 45 VŠ pedagog Břevnov TOP 09
20. JUDr. Lucie Hamanová 31 právnička Střešovice bezpp
21. Mgr. Štěpán Žežula 48 projektový manažer Bubeneč TOP 09
22. Ing. Radka Mikulenka Lukášová 36 auditorka Dejvice TOP 09
23. Mgr. Ondřej Dušek 28 právník, advokátní koncipient Střešovice TOP 09
24. Bc. Ing. Jan Šafr 44 osvč Dejvice TOP 09
25. Theodora Wittlichová 25 kunsthistorička Bubeneč bezpp
26. Filip Štědrý 43 ředitel Fóra Karla Schwarzenberga Dejvice bezpp
27. PaedDr. Magdalena Machoňová 72 státní zaměstnankyně Veleslavín TOP 09
28. Ing. Milena Těšíková 60 projektantka Střešovice bezpp
29. Lukáš Vlček 30 barman Bubeneč TOP 09
30. Mgr. Šimon Hlinovský 24 student Dejvice TOP 09
31. Pavel Holý 55 dramaturg ČT, hudební skladatel, producent Břevnov TOP 09
32. Lucie Čapková 48 DTP operátor, grafik Břevnov TOP 09
33. Šárka Šámalová 37 účetní, ekonomická poradkyně Vokovice TOP 09
34. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. 63 lékař Dejvice TOP 09
35. Antonín Štogr 29 IT specialista Dejvice bezpp
36. Ing. Dana Vaculíková 55 vedoucí obchodní referent Bubeneč TOP 09
37. Bc. Zuzana Svobodová 28 specialistka na životní prostředí Vokovice bezpp
38. Norbert Smutný 23 student Břevnov bezpp
39. Bc. Michael Fiala 26 knihovník, akvizitér v MKP Dejvice bezpp
40. Lukáš Kopřiva 22 student ekonomie a mezinárodních vztahů Dejvice TOP 09
41. Zuzana Švancarová 36 letuška Dejvice bezpp
42. Anita Jiříčková 22 studentka Liboc TOP 09
43. Mgr. Jan Řežábek 23 student politologie Hradčany TOP 09
44. Eva Smutná 21 studentka Břevnov bezpp
45. Mgr. Lukáš Kozák 21 student Dejvice TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme