Rozhovor s předsedkyní TOP 09 Praha 5

4. 4. 2012

Ing. Eva Vorlíčková

* 30. 7. 1962

Odkud pocházíte? Z jakého rodinného prostředí?

Pocházím z Ledče nad Sázavou, malého města na Vysočině. Můj otec i děda byli klasičtí prvorepublikoví podnikatelé, majitelé továren na výrobu kartáčů a bot. Pravdomluvnost, poctivost a slušnost, to byly ideály první republiky, které ode mě rodiče přirozeně vyžadovali. Jako dcera továrníka jsem se jenom díky dobrým lidem dostala na gymnázium a poté na vysokou školu.

A co jste vystudovala?

Vystudovala jsem Stavební fakultu ČVUT, obor Automatizované systémy řízení ve stavebnictví. Studia jsem dokončila v roce 1985.

Kde jste pracovala v osmdesátých letech. Jak se vám dýchal "normalizační smog"..

Po studiích jsem zůstala v Praze a začala pracovat ve výpočetním středisku národního podniku Kniha, kde jsem měla skvělou možnost tisknout různé letáky a samizdaty. Podepsala jsem Chartu 77, a snažila se pomáhat, kde bylo třeba.

Co pro váš osobní a profesní život znamenal listopad 1989?

Po převratu v roce 1989 jsem začala podnikat. Jsem spolumajitelkou malé firmy, která se zabývá prodejem výpočetní techniky, máme 20 zaměstnanců. Na přelomu roku 1989-1990 jsem vstoupila do ODA, kde jsem působila v „podnikatelské sekci“. V důsledku vývoje situace v ODA, se kterým jsem nesouhlasila, jsem v roce 1997 ze strany vystoupila. Od té doby jsem se v žádné politické straně neangažovala.

Jaká byla vaše základní motivace pro vstup do TOP 09?

Mou hlavní motivací pro vstup do TOP 09 je naděje na změnu politické kultury.Je naprosto neúnosné, aby nám nadále vládli zprofanovaní politici, kterým jde pouze o jejich blaho. Za nadějné považuji, že se do TOP 09 hlásí mladí, vzdělaní lidé, kteří nejsou zatíženi minulostí. Snad se nám i díky tomu podaří hlavně v komunální politice nahradit zkorumpované politiky.

V jakých oblastech a palčivých problémech se chcete angažovat a pomáhat?

Chtěla bych se ve svém působení zaměřit na podporu malých a středních podnikatelů. Pokusit se zjednodušit složitý a neustále se měnící daňový systém, který drobným podnikatelům přináší zbytečné vedlejší náklady. Chci se zasadit o celkové snížení administrativní zátěže pro podnikatele a zvýšení efektivity státní správy, její zeštíhlení, a tedy snížení celkových nákladů. Politici by měli otevřeně bojovat proti rozbujelé korupci, která slušné podnikatele demoralizuje a demotivuje.

Ráda bych se věnovala i oblasti transparentního financování oprav kulturních památek. Zkušenost jsem získala v našem občanském sdružení "Přátelé podlipnických kostelů", kde se staráme o tři ranně gotické kostely na Vysočíně, a snažíme se shánět peníze na jejich záchranu.

Kde ještě vidíte své místo?

Na rozdíl od jiných si nemyslím, že je třeba za minulostí udělat tlustou čáru, je naopak třeba se s ní konečně vypořádat a jasně dobu zla pojmenovat. Je naprosto nemravné a urážející, aby lidé, kteří byli vězněni a kteří díky svému přesvědčení museli pracovat v podřadných zaměstnáních, měli teď minimální důchody, a bývalí estébáci a přisluhovači režimu, kteří nikdy nebyli potrestáni, plně využívají všech výhod bývalých státních zaměstnaců. Je potřeba, aby si hlavně mladí lidé uvědomili, kdo jsou skuteční hrdinové. I tomuto tématu bych se chtěla věnovat.

Zbývá vám při tom vše ještě nějaký volný čas? A pokud ano, čemu se věnujete?

Když je trochu času,ráda lyžuji a jezdím na kanoi. Mám ráda vážnou hudbu, často chodím na koncerty. Poslední dobou jsem s kamarády začala hrát amatérské divadlo a moc mě to baví.

----------------------------------------------------------------------------------

EVA VORLÍČKOVÁ

* 30. 7. 1962

Pocházím z Vysočiny z malého města  Ledče nad Sázavou. Vystudovala jsem gymnázium a poté na vysokou školu. Vystudovala jsem Stavební fakultu ČVUT, obor Automatizované systémy řízení ve stavebnictví. Po studiích jsem zůstala v Praze a začala pracovat ve výpočetním středisku národního podniku Kniha. Jsem signatářkou Chartu 77. Po převratu v roce 1989 jsem začala podnikat. Jsem spolumajitelkou malé firmy, která se zabývá prodejem výpočetní techniky. Na přelomu roku 1989-1990 jsem vstoupila do ODA, kde jsem působila v „podnikatelské sekci“. V důsledku vývoje situace v ODA, jsem v roce 1997 ze strany vystoupila. Od té doby jsem se v žádné politické straně neangažovala.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme