× Pohněme s tím. Společně!

Proč je zbabělé a odporné nepodpořit doktorku Chalánkovou

Otevřený dopis předsedovi od člena TOP 09 Pavla Pochopa

10. 12. 2015

Začnu poměrně zeširoka. Je třeba se opřít o osobní zkušenost, abych nebyl nařčen z toho, že vařím z vody. Assadův režim, stejně jako režim - například v Saudské Arábii, určitě nepatřil mezi vzory ukázkové demokracie, nicméně studenti, kteří pobývali na univerzitách v České republice se po absolutoriu kupodivu vraceli zpět do své vlasti a neprchali za lepším jinam. Jednalo se tedy o nedemokracii, jakých je na světě téměř nekonečný počet a všechny nechávají v klidu. Současná situace naznačuje, že ozbrojení odpůrci tohoto režimu nebyli žádní beránkové a dnes proti nim bojuje prakticky celý svět. Za primární snahou o likvidaci Assadova režimu tedy primárně patrně bude něco jiného, než neohrožený boj za lidská práva těchto radikálů.

Z posledních událostí je zřejmé, že zde jsou zejména zájmy Turecka, které rozhodně nejsou totožné se zájmy evropských zemí. Přesto, že člen NATO, snaží se Turecko všemožně podporovat společného nepřítele a koalici spojenců rozdělit i za cenu prohloubení válečného konfliktu. To, že příliv imigrantů do Evropy je tolerován a možná tiše podporován tímtéž „spojencem“ se již píše i veřejně. 

Evropští představitelé kupodivu místo striktního uzavření hranic, potápění lodí pašeráků a vracení nelegálních přistěhovalců, kteří vstupují na půdu Evropy z již „bezpečné“ země, tyto nelegální imigranty vítají a zvou v ještě větším počtu. Z toho by se mohlo zdát, že se jedná o nám blízké, téměř přátele nebo snad rodinné příslušníky. 

Milí imigranti již ale v Evropě, i v naší republice, své soukmenovce a souvěrence mají. Známe je velmi dobře, některé znám i osobně. Ano, pravda, jsou to lékaři, právníci i učitelé a živí se poctivě. Nicméně v osobním rozhovoru se dozvíte, že nemají naprosto nic proti inkorporaci práva „šaríja“ do našeho právního systému. Dozvíte se i to, že zabíjení zvířat způsobem, jakým se dnes vypořádávají v „Daesh“ se svými odpůrci je žádoucí a zcela v pořádku. Jak jsem se dnes doslechl z veřejnoprávního rozhlasu, tak v kruhu svých blízkých, v mešitách a shromaždištích se vyjadřují ještě otevřeněji. Mají prý dokonce učit své děti k nenávisti k čemukoli, co není v souladu s jejich náboženstvím. Možná to vše vysvětluje, proč běžný člověk tak těžko hledá tu tenkou hranici mezi „islamisty“ a „muslimy“.

V současné době osobnosti, které mají odvahu tyto jevy pojmenovat a postavit se jim veřejně, není mnoho a zejména těch, kteří tak hodlají činit v mezích zákona a demokraticko-křesťanských tradic. Z takzvaných „elit“ je možné snad jmenovat pouze Václava Klause ml. Proto je mi, milý pane předsedo, velmi podivné, že zastáváte pozice prakticky shodné se sociální demokracií a snadno ustupujete tlaku masmédií, která jsou poplatná vůdcům Evropské unie. Ti ostatně také nejednají v zájmu většiny Evropanů. Domnívám se, že v těchto těžkých dobách je nezbytné stát pevně za tím, co bylo hlavním motivem vstupu většiny lidí do naší strany. Tedy za Tradicí, Odpovědností a Prosperitou. Je nezbytné pojmenovat, co za těmito slovy stojí. Domnívám se, že je nutné, neohroženě se postavit za zájmy většiny obyvatel naší vlasti, nedovolit erodování našeho právního systému vnějšími i vnitřními snahami a nedovolit ani zvýhodňování různých menšin proti ostatním občanům zaváděním výjimek ze zákona nebo pomocí jiných nástrojů práva.  Trvat na dodržování právního řádu všemi a potlačit vyzývání k nenávisti na všech frontách přijatelnými a dostupnými prostředky.  Za vzácnými lidmi, jako je doktorka Chalánková je třeba neochvějně stát, využít jejich potenciálu a ne je nutit k ústupkům a omluvám.

Doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

Člen TOP09

Doc. MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme