Zpráva o činnosti regionální organizace TOP 09 Praha 3 za období listopad 2009 – září 2011

12. 9. 2011

1. Rozvoj regionální organizace

V červenci 2009 byl Martin Dlouhý přípravným výborem TOP 09 zvolen za regionálního koordinátora pro Prahu 3 a Gabriela Pecková zástupcem regionálního koordinátora.

Regionální organizace TOP 09 Praha 3 byla oficiálně založena na ustavujícím sněmu 2. 11. 2009 v hotelu Olšanka, na kterém bylo přítomno 25 členů. Sněm zvolil pětičlenný regionální výbor ve složení Dlouhý, Pecková, Heller, Hujová, Vokál, tříčlennou revizní komisi ve složení Kalousek, Machů, Škapová. Sněm dále zvolil delegáty na krajský ustavující sněm v Praze.

Paní Gabriela Pecková byla zvolena na pražském krajském sněmu v roce 2009 do pětičlenného předsednictva krajské organizace a Martin Dlouhý do dvacetičlenného krajského výboru.

Během dvouletého období se konalo dalších pět členských schůzí, několik diskusních setkání členů v Riegrových sadech a předvánoční setkání v prosinci 2010. Proběhlo též několik seminářů a školení, na kterých se zúčastnili členové z Prahy 3. Např. školení pro členy kontrolních výborů, společná konference se Středočeským krajem.

Regionální organizace delegovala zástupce do krajských odborných komisí. Některé komise pracují velmi intenzivně, jiné bohužel příliš dobře nepracují. Zakládání regionálních odborných komisí není zatím příliš úspěšné.

Průběžně probíhaly pohovory s uchazeči o členství v TOP 09. Současný počet členů RO TOP 09 Praha 3 je 65.

 

2. Volby

V květnu 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na kandidátce za hlavní město Praha měla RO Praha 3 dva zástupce: Gabrielu Peckovou (č. 6) a Martina Dlouhého (č. 11). TOP 09 získala celostátně 16,70 %, v Praze byla nejsilnější politickou stranou s 27,27 %, na Praze 3 byl výsledek 27,71 %.

Gabriela Pecková byla zvolena poslankyní PS PČR za TOP 09. Podle počtu preferencí obsadili zástupci Prahy 3 druhé a páté místo. Ovšem vždy pod pětiprocentní hranící, takže nedošlo ke změně pořadí kandidátů.

Hlavní volby čekaly RO Praha 3 v říjnu 2010, kdy se konaly volby do Zastupitelstva hlavního města Praha a Zastupitelstva MČ Praha 3. Regionální organizace vstupovala oproti jiným stranám do voleb s menšími zkušenostmi a s omezenými prostředky.

V celopražských volbách zvítězila TOP 09 se ziskem 30,26 % hlasů, což znamenalo zisk 26 míst v 63-členném zastupitelstvu. RO Praha 3 má v ZHMP tři zástupce: Martina Dlouhého, Zuzanu Bonhomme-Hankeovou a Ludmilu Štvánovou. V ZHMP je TOP 09 v opozici proti vládnoucí koalici ODS a ČSSD.

V obecních volbách v MČ Praha 3 TOP 09 zvítězila se ziskem 24,22 %, což znamenalo 11 míst zastupitelů. Zvolení zastupitelé ustavili Klub zastupitelů TOP 09. TOP 09 uzavřela koaliční dohodu s druhou nejsilnější stranou, s ODS. Koaliční dohoda odráží vítězství dvou pravicových stran v Praze 3. TOP 09 obsadila místo starosty, 2 místostarostů a 2 další členy Rady.

 

Je třeba poděkovat všem členům, kteří se aktivně podíleli na kampani.

 

TOP 09 v tomto období uplatňovala zásadu jeden člověk, jedna veřejná funkce. To umožnilo, aby se do praktické politiky dostalo co nejvíce členů.

 

3. Závěry

Uplynulé období lze hodnotit jako velmi úspěšné. Jednoznačně se dá říci, že volební výsledky předčily očekávání a ukazují na důvěru, kterou občané vložili do naší politické strany. Bude úkolem následujících dvou let ukázat, že si důvěru občanů zasloužíme.

Supervolební období je minulostí a je třeba využít další dvouleté období ke zlepšování fungování vnitřních struktur TOP 09 na pražské úrovni.

-          Je třeba zlepšit komunikaci mezi členy a jejich zapojení do činnosti.

-          Je třeba zlepšit také vnější prezentaci činnosti.

-          Je třeba na celopražské i místní úrovni průběžně hodnotit prosazování programových cílů TOP 09.

 

 

Martin Dlouhý

Předseda RO Praha 3

 

Martin Dlouhý Předseda RO Praha 3

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme