Závazkem nové koalice na Praze 3 je především hospodárné a transparentní vedení městské části

31. 10. 2014

Závazkem nové koalice na Praze 3 je především hospodárné a transparentní vedení městské části

31.10.2014

Čtyři politické subjekty, které ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 3 získaly důvěru voličů, nalezly v průběhu povolebních jednání programovou shodu a vůli společně ustanovit radu městské části Praha 3. Cílem nové koalice složené ze zástupců TOP 09, ODS, ČSSD a Volby pro město je v následujících čtyřech letech hospodárné a transparentní vedení Prahy 3. V následujících dnech se bude mezi těmito čtyřmi stranami jednat o rozdělení portfolií podle programových priorit jednotlivých politických subjektů.

Zástupci stran nově vzniklé koalice se shodli na tom, že ve chvíli, kdy selhaly všechny koaliční projekty ŽNS, je třeba převzít iniciativu. Hlavním problémem ŽNS byl do jisté míry populistický a rozpočtově neudržitelný volební program, který by městskou část v případě jeho realizace zruinoval.

„Chceme pokračovat v započatém trendu transparentní veřejné správy a snažit se o co nejširší zapojení veřejnosti do dění na radnici. Jsme připraveni vést věcnou diskusi nad budoucností Prahy 3 napříč politickým spektrem včetně zástupců opozice. Praha 3 bude muset řešit významný pokles příjmů, který jí doposud plynul z privatizace bytů. Z tohoto pohledu lze označit následující období jako přelomové.“ uvedla Vladislava Hujová (TOP 09). 

Nově vzniklá koalice usiluje o rozpočtově odpovědné vedení městské části s ohledem na budoucnost. „Naše koalice chce předejít tomu, aby se v následujících letech Praha 3 potýkala s finančními problémy,“ vysvětluje Alexander Bellu (ODS). „Nalezneme proto potřebné úspory v provozu úřadu a dalších organizací ve správě městské části a zaměříme se i na oblast příjmů.“

K úspornému a hospodárnému programu nově vzniklé koalice se přihlásila i ČSSD. „Nesouhlasili jsme už před volbami s megalomanskými projekty, jako je plošné zateplování budov či výkup pozemků pod Nákladovým nádražím Žižkov. Pro sociální demokracii je prioritou úsporná a sociálně citlivá politika a tu budeme na úrovni nově vzniklé rady městské části prosazovat, nově vzniklá koalice se rovněž zaměří na udržitelný rozvoj Prahy 3, kvalitní sociální služby, rozvoj zeleně a zklidňování dopravy. Takový projekt sociální demokracie podporuje,“ uvedla Irena Ropková (ČSSD).

Koaličního projektu se zúčastní i zástupci Volby pro město. „Pro naši stranu je klíčové, že se podařilo nalézt shodu skutečně napříč politickým spektrem. Rada tak bude názorově vyvážená, kdy úspornou politiku doplní sociální rozměr, např. úředník sociálního odboru bude vykonávat funkci ombudsmana pro seniory“ uvedl Miroslav Procházka (VPM-NK).

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme