16. 12. 2014

Zastupitelstvo městské části Praha 3


Do Zastupitelstva městské části Praha 3 pro volební období 2014-2018 byli zvoleni tito zastupitelé za TOP 09:Ing. Vladislava Hujová - starostska městské části Praha 3

 
RNDr. Jan Materna, Ph.D. - zástupce starostsky městské části Praha 3


Zastupitelé městské části Praha 3:

Mgr. Jaroslava Suková

Ing. Jan Vokál

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Mgr. Simeon Popov

Miroslav Fabík

Ing. Světlana Škapová
Členové TOP09 v komisích RMČ:


Komise pro vedlejší hospodářskou činnost
Jan Materna – předseda
Ladislav Kolář - člen

 Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy
Martin Brožek  – předseda
Robert Pecka – člen

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví
Martin Žárský – předseda
Lenka Klopcová – členka

 Komise pro bytovou politiku
Tomáš Němec - člen
Radim Lapáček - člen

 Komise pro životní prostředí
Pavel Štros - místopředseda

Komise pro dopravu
 Karel Vejvoda - člen
 Michal Vronský - člen

Komise pro tělovýchovu a sport
Miroslav Fabík - předseda
David Vychánek -člen

Komise pro informatiku a web
Jiří Ptáček – předseda
 Jaroslav Štěpán - člen

Komise pro udělování grantů
Tomáš Hrubý - místopředseda

Komise pro majetek
Zuzana Bonhomme Hankeová  - předsedkyně
Josef Heller – člen

 Redakční rada Radničních novin
Jiří Ptáček - místopředseda
Antonín Svoboda – člen

Komise pro regeneraci
 Ivo Šebek

Komise pro sociálně právní ochranu dětí
 Šárka Jakoubková


Členové TOP09 ve výborech ZMČ:

Výbor kontrolní
Simeon Popov

Výbor finanční
Jan Vokál, Miroslav Fabík

Výbor pro územní rozvoj
Miloslav Procházka

Výbor pro výchovu a vzdělávání
 Ivan Mazura


Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme