Starostka Hujová: Odmítáme prodloužení výjimky umožňující překračování limitů hluku

3. 6. 2015

Starostka MČ Praha 3 Vladislava Hujová vyjádřila svým dopisem ze dne 2. června adresovaným řediteli Hygienické stanice hl. m. Prahy stanovisko MČ Praha 3 odmítnout prodloužení výjimky, která umožňuje překračovat podél ulice Jana Želivského hladinu hluku bezpečnou z hlediska dopadu na zdraví. 

Dopravní zátěž a hluk v ulici Jana Želivského vnímá radnice Prahy 3 spolu s občany jako dlouhodobě neudržitelný.  Zátěž na mnoha místech výrazně překračuje hlukovou hladinu doporučenou směrnicí 2002/49/ES, která by byla podle Světové zdravotnické organizace WHO bezpečná z hlediska dopadu na zdraví. 

Hygienická služba HMP ve svém rozhodnutí ze dne 20. 6. 2005 povolila na základě prováděcího předpisu k zákonu č. 258/2000 Sb. Technické správě komunikací HMP překračování hygienických limitů hluku s platností až do 31. 12. 2017.

Přestože si je starostka vědoma problematiky řešení celopražské dopravy, cítí se povinována především odpovědností vůči zdraví občanů městské části Praha 3. Jsou to právě oni, kteří se v nevyhovujícím prostředí pohybují nebo žijí.

„Z tohoto důvodu jsem svým dopisem upozornila ředitele Hygienické služby HMP na fakt, že do budoucna zásadně odmítáme souhlasit s prodloužením této výjimky, či v tomto smyslu udělovanými jakýmikoli dalšími výjimkami,“ říká starostka a dodává: „Podobný přístup k našim občanům mi připadá nejen necitlivý vůči jejich potřebám, ale až ignorující jejich životní práva. Na něčem takovém se odmítáme podílet“. Zdroj:http://www.prazskypatriot.cz/

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme