8. 9. 2010

Existují tři pohledy na privatizaci ze strany občanů Prahy 3.

  1. Nájemníci obecních bytů, kteří mají možnost privatizace, volají po spravedlivém přístupu z hlediska ceny bytů, která se v průběhu téměř dvaceti let privatizace výrazně změnila. Netransparentní stanovení ceny je podvod.
  2. Nájemníci, kteří bydlí v domech nelogicky vyčleněných z privatizace. Tyto obecní domy však nemohou plnit funkci obecního bytového fondu, protože byty jsou obsazeny nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou. Privatizace jen pro někoho je podvod.
  3. Ti co bydlí ve vlastních domech a bytech, v restituovaných domech nebo v družstevních domech, které si budovali svépomocí za vlastní finanční prostředky. Tito občané Prahy 3 nikdy neměli možnost získat od MČ Praha 3 nějakou podporu při řešení svých bytových potřeb. Nebyl jim přidělen byt, neměli regulovaný nájem a nemají možnost získat do svého vlastnictví nemovitost za cenu nižší než je obvyklá. Z privatizačních výnosů nic neměli, protože ty šly do oprav privatizovaných domů. Využívání veřejných prostředků jen pro někoho je podvod.

Ani jedna skupina obyvatel není spokojena. V průběhu téměř dvaceti let se pravidla privatizace výrazně měnila, což u řady občanů vyvolává obavy a nejistotu. MČ Praha 3, která získala privatizací bytového fondu velké množství finančních prostředků, investovala do domů před privatizací, což nevyhovuje nájemníkům, protože se zvyšuje prodejní cena nemovitosti a ani pro ostatní obyvatele nemají značné příjmy do městské kasy žádný pozitivní efekt. Radnice nevybudovala z výnosů z privatizace žádný nový bytový fond, který by sloužil k užitku všem občanům Prahy 3. Z těchto důvodu je velmi znepokojující zcela nesystémový přístup k řešení komunálního bytového fondu a naprostá abstinence bytové politiky ze strany současného zastupitelstva MČ Prahy 3.

TOP 09 nabízí následující řešení:

  1. Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a do privatizace začleníme bez rozdílu všechny domy. Znalecké posudky, které určují cenu nemovitosti, budou zpracovány v jednotné metodice. Nebudou se již realizovat velké rekonstrukce domů, zařazených do privatizace.
  2. Z výnosů z privatizace vybudujeme nové malometrážní obecní byty, které budou určeny pro občany Prahy 3.
  3. Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným. V takto přidělovaných bytech bude diferencovaně stanoveno nájemné. Na základě tohoto systému budou přidělovány jak nové byty, tak budou na základě žádosti nájemníka i přehodnoceny nájemní smlouvy tam, kde se nájemník nechce zúčastnit privatizace.

Spravedlivá privatizace neexistuje, ale budeme hledat vyvážený kompromis mezi zájmy nájemníků a zájmy obce tak, aby privatizace a výnosy z ní byly k užitku všem občanům Prahy 3.

Ing. Vladislava Hujová, kandidátka na starostku Prahy 3 za TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme