× Pohněme s tím. Společně!

Praha 3 podá žalobu na magistrát kvůli výstavbě na Nákladovém nádraží

22. 1. 2014

Praha 22.1.2014

Městská část Praha 3 podá žalobu na magistrát s požaduje zrušení jím vydaného územního rozhodnutí pro výstavbu na Nákladovém nádraží Žižkov, konkrétně správního rozhodnutí, kterým magistrát povolil umístění stavby multifunkčního centra v severní části žižkovského nákladového nádraží.

Městská část se již v září 2012 odvolala proti územnímu rozhodnutí vydanému orgány státní správy - stavebním úřadem Prahy 3. Radnice třetí městské části má k projektu společnosti Discovery Group, která chce v lokalitě postavit obchodní centrum, administrativní budovy a bytové domy, zásadní výhrady. Podání správní žaloby bez návrhu na odkladný účinek dnes schválila rada městské části.

Magistrátní odbor výstavby a územního plánování vydal 15. 11. 2013 rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace nádraží Žižkov – sever, Praha 3“, ve kterém zamítl odvolání třetí městské části proti rozhodnutí o umístění stavby vydanému odborem výstavby ÚMČ Praha 3 pod č. j. OV/1328/12/Souč, spis. zn. UMCP3 027878/2012 ze dne 20. 9. 2012. Proti rozhodnutí se městská část mohla bránit správní žalobou, kterou musí podat do 60 dnů ode dne doručení rozhodnutí, tedy do 25. 1. 2014.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme