4. 10. 2012

Jsem přesvědčena, že především radnice má být garantem rovnosti pro všechny občany. Velmi mě mrzí, že bývalá starostka a kandidátka na senátorku paní Milena Kozumplíková tento názor pravděpodobně nesdílí.


V srpnu jsem využila možnosti, kterou připouští zákon 247/1995, o volbách do Parlamentu ČR, že starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů pro všechny kandidáty zaregistrované v 26. senátním obvodu.


Vzhledem k tomu, že městská část Praha 3 nedisponuje plochou, která by mohla být vyhrazena pro vylepení volebních plakátů, navrhla jsem Radě městské části, aby všem řádně zaregistrovaným kandidátům na senátora bylo umožněno využít jednu čtvrtinu stránky Radničních novin vydávaných v měsíci září a říjnu 2012, a to zdarma. Tento návrh byl RMČ přijat jednohlasně a jsem velmi ráda, nová koalice na radnici Prahy 3 /TOP 09, ČSSD a ŽnS/ naplňuje deklarovanou otevřenost a transparentnost v praxi.


V zářiovém čísle Radničních novin využilo možnost pro svoji prezentaci deset kandidátů na senátora, v říjnovém čísle již všech třináct kandidátů.
Paní Milena Kozumplíková svůj prostor pro prezentaci využila pouze jako pozvánku na „Dětský den“ svolaný na 6.10.2012 do Rajské zahrady. Velmi mě překvapilo avizování této akce, vzhledem k tomu, že jako bývalá starostka je si jistě dobře vědoma, že dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně je v parku Rajská zahrada zakázáno pořádat propagační, reklamní a jiné akce, pokud vlastník tohoto parku, kterým je Městská část Praha 3 nepovolí výjimku z tohoto zákazu a tato výjimka udělena nebyla.

 

Ing. Vladislava Hujová

Starostka městské části Praha 3

 

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme