22. 11. 2010

Rada Městské části Praha 3 na svém zasedání 18. listopadu 2010 rozdělila kompetence starosty a zástupců starosty v oblastech jejich samostatné působnosti.

Starostka Vladislava Hujová

 • zastupování a prezentace Městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti

 • koordinace činností směřujících k naplnění programových cílů Rady městské části

 • koordinace činností zástupců starostky

 • krizové řízení a bezpečnostní problematika

 • kontrolní oblast

 • zahraniční vztahy

Zástupce starosty Josef Heller

 • finance (včetně pohledávek)

 • investice

 • majetek

 • řešení státních podniků v likvidaci

 Zástupce starosty Tomáš Kalousek

 • bytová politika

 • hospodaření s byty a nebytovými prostory

 • privatizace domů

 • územní rozvoj a ochrana památek

 Zástupce starosty Jiří Matušek

 • sociální záležitosti a zdravotnictví

 • školství a volný čas dětí a mládeže

 • sportovní činnost

 • řešení drogové problematiky

 • národnostní menšiny, spolková činnost a neziskové organizace

 Zástupce starosty Pavel Sladkovský

 • doprava a parkování

 • životní prostředí

 • veřejné vztahy, Radniční noviny a informatika

 • kultura a oblast turistického ruchu

 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme