Narodila jsem se v roce 1963 v Ústí nad Labem. Od roku 1982 žiji v Praze 3. V roce 1986 jsem úspěšně ukončila studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty.

V letech 1986 až 1990 jsem pracovala jako systémový inženýr Bytového podniku v Praze 3, kde jsem zodpovídala za zpracování organizačního řádu podniku, včetně působností jednotlivých útvarů a pracovních náplní zaměstnanců. Na počátku devadesátých let jsem spolupracovala se zakladateli Svazu měst a obcí a v rámci této instituce byla členkou vládní komise pro řešení bytové politiky.

Od roku 1991 se věnuji ekonomickému a organizačnímu poradenství. Zpracovávala jsem privatizační projekty, následně podnikatelské záměry včetně systému jejich financování a v současnosti se věnuji zpracování projektových žádostí v rámci fondů EU. V roce 2002 jsem působila v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve funkci ředitelky hospodářsko-správního odboru.

Před vstupem do TOP 09 jsem nikdy nebyla členkou žádné politické strany. Praha 3, která je mým domovem již 28 let, je čtvrtí blízko centra města a zároveň má dostatečné množství zeleně, což vytváří velmi příznivé podmínky pro život obyvatel Žižkova i Vinohrad. Proto je znepokojující současný nesystémový přístup k řešení komunálního bytového fondu, jeho privatizaci a chybějící koncepce bytové politiky ze strany současného zastupitelstva MČ Prahy 3.

Chci prosadit následující cíle:

  1. Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a do privatizace začleníme všechny domy. Znalecké posudky, které určují cenu nemovitosti, budou zpracovány v jednotné metodice. Nebudou se již realizovat velké rekonstrukce domů před privatizací.
  2. Výnosy z privatizace použijeme ve prospěch všech obyvatel Prahy 3. Vybudujeme nové malometrážní obecní byty, které budou určeny pro sociálně znevýhodněné občany Prahy 3.
  3. Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným. V takto přidělovaných bytech bude diferencovaně stanoveno nájemné. Na základě tohoto systému budou přidělovány nové byty a na základě žádosti nájemníka budou přehodnoceny nájemní smlouvy tam, kde se nájemník nechce zúčastnit privatizace.

Mojí hlavní prioritou je, aby byla radnice důvěryhodná a vstřícná ke všem občanům Prahy 3.

Ing. Vladislava Hujová kandidátka na starostku Prahy 3 za TOP 09
Štítky