Narodil jsem se 9. 5. 1943 v Praze. Vyučil jsem se lodním mechanikem. Večerně jsem vystudoval Střední průmyslovou školu strojírenskou. Dále jsem externě studoval na VŠ a později obdržel titul MBA.
Během svého života jsem pracoval v Českých loděnicích, v Dopravním podniku, v ZPA, ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí, ve Výzkumném ústavu chorob revmatických. Od roku 1992 jsem se stal ředitelem Nemocnice s poliklinikou Vysočany. V letech 1996–1997 jsem zastával funkci ekonomického náměstka na Ministerstvu zdravotnictví. Od roku 1997 jsem pracoval ve FN Bulovka jako vedoucí provozního úseku. Od roku 1999 jsem ředitelem Hospice Štrasburk, prozatím jediného lůžkového hospice v Praze.
V letech 1995 až 2008 jsem byl členem ODA. Za tuto stranu jsem byl zvolen v roce 2002 do Zastupitelstva MČ Praha 3. Byl jsem členem finančního výboru a členem komise pro komunitní plánování. Od roku 2009 jsem členem TOP 09. Pracuji v občanském sdružení Club gentlemanů Žižkov.
V oblasti zdravotnictví budu prosazovat co nejlepší spolupráci s FN Královské Vinohrady. Zároveň budu prosazovat plnou dostupnost zdravotní péče, jak v oblasti praktických lékařů, tak ambulantních specialistů.
V oblasti sociální péče mám cíl dobudovat systém sociální péče pro všechny občany MČ Praha 3, kteří tyto služby potřebují. Prosadím rozšíření jak ústavní, tak domácí sociální péče. V oblasti komunitního plánování prosadím takový systém péče, který bude plně uspokojovat požadavky seniorů i občanů s vážným zdravotním postižením. Využiji při tom svých dlouholetých zkušenosti z praxe. Budu prosazovat takový kontrolní systém, který zabrání zneužívání sociálních dávek a péče, a tím zajistím maximální výši podpory pro ty, kteří tyto služby potřebují.
Věřím, že pro tyto svoje plány získám podporu voličů z MČ Praha 3 v takové míře, abych byl schopen stanovené cíle prosadit, a tím zajistit maximum péče pro občany.

Ing. Josef Heller, MBA, kandidát do Zastupitelstva MČ Praha 3
Štítky