27. 2. 2011

Koncem roku proběhla historicky první parlamentní návštěva u Svatého stolce ve Vatikánu, které jsem se účastnila i já s paní předsedkyní poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Křesťanská civilizace má za sebou dva tisíce let zápasu světské moci s mocí církevní.

Střídavě jedna uplatňovala svoji mocenskou převahu nad druhou a ovlivňovala životy národů a kontinentů, ostatně v mnoha regionech je tomu tak dodnes. Naše západoevropská civilizace tyto spory dávno vyřešila, stát a církev spolu žijí komplementárně, vzájemně se podporují, řečí úředníka, mají svojí gesci a naplňují své základní poslání a tím je služba, i když v jednom případě občanovi a v druhém bližnímu, obojí jme my, my všichni.

 

To jsem si stále uvědomovala během celé návštěvy Vatikánu, během každého jednotlivého jednání, ať už se Svatým Otcem, nebo jeho kardinály. Vstřícná, přátelská atmosféra, charisma úřadu i osobností, velebnost katedrály i vatikánských paláců až tají dech, ale především dává radost a naději pro budoucí pokolení, že svět se dokáže domluvit, že dokáže kráčet správným směrem, že jediný smysl má boj s bídou a utrpením ducha i těla, které stále tolik sužuje větší část světa. Naše vláda má ve svém programovém prohlášení, mimo jiné, uzavření smlouvy se Svatým Stolcem, která je rozpracovaná již 8 let. To je velmi dlouhá doba, takže si obě strany uvědomují nutnost její aktualizace a lepší začlenění do kontextu doby, než ji bude možné předložit ke schválení. Jsme prakticky posledním státem, který ještě smlouvu neuzavřel, ale vše nyní nasvědčuje tomu, že proces spěje konečně k cíli.

Na závěr bych chtěla doporučit všem, aby navštívili Vatikán třeba jako turisté. Je to úchvatný zážitek z krásného prostoru, vatikánská muzea shromažďují poklady z celého světa ze všech historických epoch. Až zvednou oči ke stropu Sixtinské kaple, užasnou, ne snad na Božím dílem, ale nad dílem lidských rukou.

MUDr. Gabriela Pecková, poslankyně, členka TOP 09 Praha 3

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme