× Pohněme s tím. Společně!

Fraška pod taktovkou ODS - část 2.

1. 7. 2013

Dne 18.6.2013 od 15 hod. se konalo řádné zasedání ZMČ Praha 3. Asi nejdůležitějším bodem programu byla privatizace bytových jednotek v objektech Lupáčova. Na zasedání ZMČ Praha 3 přišla asi stovka lidí, kteří samozřejmě netrpělivě a s důvěrou očekávali, že se po dlouhé době rozhodne o jejich právu tyto bytové jednotky privatizovat. Koalice navrhla předřadit oba body programu (č. 22 a č. 23) pojednávající o objektech Lupáčova na pozice č. 3 a č. 4, tak aby nájemci nemuseli zbytečně čekat. V prostorách hotelu se totiž nacházeli děti a starší občané a v horku, které panovalo i uvnitř kongresového sálu si nedokážu představit, že by mohli zbytečně čekat i 5 hodin, než se politická elita MČ Praha 3 řečnicky vyčerpá.

I když došlo k předřazení obou bodů, nastala očekávaně neočekávaná strategie ODS a nezařazených o zmatečném hlasování, z důvodu údajné nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Ano, technické problémy se objevili, ale ty byly operativně rychle vyřešeny, to však ODS a nezařazeným nebránilo, aby dokázali mluvit o zmatečnosti hlasování další dvě hodiny, tj. o dvou bodech programu se vedla velice „konstruktivní“ diskuse. Samotný záznam zasedání ZMČ Praha 3 ukazuje, že vše proběhlo v rámci a v souladu s jednacím řádem ZMČ Praha 3 a jediný kdo nezvládl ovládnout strategii chaosu, byli právě zastupitelé ODS a nezařazení, kdy námitky o zmatečnosti namítali až po zhruba 15-20 minutách, kdy se dávno již jednalo o jiné otázce. Domnívám se, že byli natolik zmatení, že jejich snaha zmařit hlasování o Lupáčovce byla jedna velká křeč a disciplína předsedajícího ZMČ Praha 3 je evidentně vyvedla natolik z koncentrace, že následné veškeré jejich jednání a veřejné vstupy do diskuse byli neopodstatněným, zoufalým, ale marným výkřikem. Boj následně zbaběle vzdali tím, že asi po třech hodinách opustili zasedání ZMČ Praha 3. Je to škoda, jelikož pokud mám mluvit za sebe, tak dialog je nutný a prospěšný, i s opozicí a ODS své voliče tímto způsobem jistě zradila, jelikož za ně nebojovala. Odchod ze zasedání je určitě projevem nesouhlasu a protestu, ale je to také někdy i pouhý útěk a projev slabosti! Chápu, že politická strana ODS se v posledních 18 měsících zmítá v absolutní destrukci a spěje k zániku, to ovšem neznamená, že nemají žádnou odpovědnost vůči obyvatelům MČ Praha 3. Sám se přiznávám, že některých kolegů v ODS Praha 3 si vážím a bylo mi líto, že bylo nutné, aby volili tuto formu jednání.
Účastníci zasedání ZMČ Praha 3 z řad veřejnosti byli značně rozladěni průběhem jednání, jelikož je samozřejmě politické hrádky zastupitelů vůbec nezajímali. Došlo z řad veřejnosti dokonce i k osobnímu osočování, které mu se samozřejmě nedalo vyhnout, hlavně když se vše tak časově natahovalo.

To, že jsem měl pravdu o vážnosti mimořádného ZMČ Praha 3 svolaného na 24.5.2013 svědčí fakt, že se těchto bodů, které navrhovali k projednání ODS, KSČM a nezařazení, nakonec dne 18.6.2013 vůbec tito svolavatelé ani neúčastnili. Pokud by to doopravdy bylo tak urgentní anebo pro obyvatele Prahy 3 tak důležité a prospěšné, tak bych na místě ODS, KSČM a nezařazených odchodil veškerou osobní nevraživost a trpělivě posečkal na zasedání ZMČ Prahy 3 a řádně projednal svoje navrhované body. Nestalo se tak ! Proč pak asi ?
Jak jsem již 27.5.2013 psal, doopravdy dne 18.6. 2013 byly veškeré důležité úkoly, informace připraveny a byly projednány a schváleny.

Mgr. Simeon Popov

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme