12. 10. 2012

Dne 25. 9. 2012 se konalo zasedání ZMČ Praha 3, jejíž jedním z hlavních bodů programu bylo vyrovnání dluhu FK Viktoria Žižkov ve výši 10 mil. Kč vůči Městské části Praha 3. Ještě než se pustím do shrnutí průběhu kvazi tragikomických událostí tohoto zasedání, dovolím si malý exkurs do historie tohoto fotbalového klubu. 

                FK Viktoria Žižkov patří mezi nejstarší a nejúspěšnější kluby v České republice. Klub založili studenti z Reálného gymnázia na Žižkově již v roce 1903 v tradiční staropražské čtvrti. Zakladatelé klubu zvolili název VIKTORIA, který odrážel touhu po velkých vítězstvích. Při volbě dresů se staly základem národní barvy červená a bílá, které v nezměněné podobě zůstávají až do dnešních dnů. Brzy po založení klubu patřila Viktoria Žižkov mezi nejsilnější v Praze a do čela českého fotbalu se dostala již v roce 1913, když zvítězila ve finále nejvýznamnější soutěže té doby CHARITY CUPU nad SK Slávií Praha v poměru 2:0. Další primát v této soutěži patřil Viktorii Žižkov i v roce 1914 (finále s SK Slavia Praha 1:0) a v roce 1916 (finále s AC Sparta Praha 3:0). Po 1. světové válce se klub usadil pevně v elitním trojlístku s AC Sparta Praha a SK Slavia Praha a až do roku 1948 byl historicky naším třetím nejúspěšnějším klubem. Změna společenských poměrů po roce 1948 přinesla hlubokou stagnaci, která znamenala pokles do nižší soutěže a v roce 1952 dokonce dočasný zánik klubu. V nižších soutěžích působil pak klub až do roku 1993, kdy se konečně k nesmírné radosti svých věrných fanoušků vrátil mezi českou elitu. Pravidelná účast v 1. lize přinesla i další dvě pohárové trofeje -v roce 1994 po finálovém vítězství nad Spartou Praha a v roce 2001 po vítězství nad stejným soupeřem. Do klubu se opět vrátila řada vynikajících fotbalistů (Poborský, Bílek, Kouba, Gabriel, Vrabec a další), z nichž někteří získali opět stříbrnou medaili na EURO 1996 v Anglii. *

                Jak jsem již na začátku psal, mělo se na zasedání ZMČ Praha 3 tohoto dne rozhodovat o vypořádání dluhu fotbalového klubu vůči naší městské části. Při jednání o tomto bodu programu byly dva důležité momenty, první (1), že návrh na oddlužení (vypořádání) „přistál“ na Radnici MČ Praha 3 v podstatě za pět minut dvanáct a druhý (2), že ODS spolu se třemi jejich přívrženci chtěli zcela otevřeně a pokrytecky, bez jakýchkoli relevantního opodstatnění, zmařit rychlé získání finančních prostředků zpět.   

(1)       Musím konstatovat, že návrh záměru (umořit dluh ve výši 10 mil. Kč plus příslušenství odkoupením vyhřívaného trávníku – zhodnocení pozemku a kotelny v hodnotě 18 mil. Kč) jak vyřešit platební neschopnost fotbalového klubu není nic neobvyklým. Jde o návrh vyřešit vše smírnou cestou. Toto řešení je určitě výhodnějším a hospodárnějším pro MČ Praha 3 než soudní cesta a následně exekuční řízení (náklady na soudní a exekuční řízení, plus náklady na právní zastoupení, s nejistotou zda se podaří získat všechny finanční prostředky zpět, jelikož je zde vždy hrozba úpadku fotbalového klubu – soudní a exekuční řízení trvají i několik let). Bohužel jako nestandardní shledávám způsob, jakým byl předložen tento záměr, a to pouze pár dní před konáním zasedání ZMČ Praha 3 s dovětkem, že pokud ZMČ Praha 3 dne 25. 9. 2012 neschválí tento záměr řešení, pak ke dni 6. 10. 2012 dojde prakticky k počátku konce fotbalového klubu. Neubráním se dojmu, že šlo o záměr, obchodně korektní, ale nikoli korektní vůči hráčům, příznivcům klubu a fotbalu, zaměstnancům klubu apod.

(2)       Zastupitele za ODS a tři jejich věrní se snažili zmařit, bez jakýchkoli právně relevantních důvodů, smírné narovnání závazků mezi fotbalovým klubem a MČ Praha 3. Vystoupení jednotlivých zastupitelů za ODS bylo značně zmatečné a v rovině spíše subjektivního přesvědčení, že další písemné výzvy k úhradám jsou tým správným řešení. Kdepak, omyl !!! Jde pouze o obraz určité krátkozrakosti a chybějící krátkodobé paměti těchto několika politiků, kteří před několika měsíci hřímali a burcovali pro záchranu fotbalového klubu a nyní činili vše proto, aby ten samí klub poslali ke dnu. Proč to všechno? Napadá mne pouze jediné, aby ukázali, že modrá je ta správná a bez ní se nedá žít …

                Jsem přesvědčený, že i když vedení fotbalového klubu nepostupovalo tak, jak bych si to já osobně představoval, nemění to nic na faktu, že si FK Viktoria Žižkov zaslouží šanci na další existenci!

 Mgr. Simeon Popov

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme