× Pohněme s tím. Společně!

Činy hovoří více než slova

26. 11. 2013

Díky konstruktivní spolupráci koalice (TOP 09, ČSSD, ŽnS) se podařilo letos v létě sloučit moloch čtyř akciových společností do Správy majetkového portfolia a.s. (SMP a.s.). Podařilo se snížit mandátní odměnu této sloučené společnosti na 50 mil. Kč ročně, přičemž předešlá struktura akciových společností vyšla radnici téměř až na 74 milionů. Podařilo se sestěhovat všechna pracoviště na adresu Olšanská 7. Začala se prověřovat zakázka revitalizace panelových domů v Lupáčově ulici. To jsou zásadní věci, které se naší koalici podařily, ale nepodařilo se ve výběrovém řízení vybrat nového ředitele transformované SMP a.s..

Chceme-li pokračovat v nastartovaných změnách, provádět organizační opatření a zabezpečit nové zakázky pro SMP a.s. bylo místo ředitele obsazeno panem RNDr. Janem Maternou, který byl členem předešlého představenstva SMP a.s.. Svojí odborností výrazně přispěl k úspěšné transformaci akciové společnosti a má za úkol konsolidovat její činnost. Ve funkci je na dobu určitou jednoho roku a je rozhodnuto, že nejpozději do konce dubna příštího roku musí být vypsáno výběrové řízení na nového ředitele SMP a.s.. Díky tomuto řešení vzniklé situace nastal problém. Pan ředitel je členem TOP 09 a má podporu i ČSSD, ale ŽnS s tímto řešením nesouhlasí.

ŽnS nechce obsadit dvě místa v dozorčí radě, kde podle koaličních dohod měli mít předsedu a jednoho člena dozorčí rady a ani nechce navrhnout žádného svého zastupitele na jedno místo v představenstvu SMP a.s.. Velmi mě to mrzí. Všech sedm zastupitelů zvolených za ŽnS  jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé a jistě by byli přínosem pro řízení celé akciové společnosti.

Je velice podivné, že pan PhDr. Matěj Stropnický vede stále od roku 2012 soudní spor s akciovou společností kvůli neposkytování informací. Nerozumím tomu. Je zástupcem starostky, je členem rady MČ, která vykonává funkci jediného akcionáře společnosti, zastupitelé za ŽnS mohou být v představenstvu a dozorčí radě SMP a.s.. Tedy v přímém  přístupu k tolik žádaným informacím nikdo nebrání. Akciová společnost má zájem o smír a o ukončení soudního sporu. Nabídla opakovaně součinnost, ale žalující strana ji ovšem nevyužila. V tomto případě pan místostarosta pozapomněl, že vede de facto v současné době spor proti sobě samému. Již není v opozici a předpojatě kritizuje něco, na čem se může, ale nechce aktivně podílet.

Mgr. Jaroslava Suková, zastupitelka za TOP 09 a členka dozorčí rady SMP a.s.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme