× Pohněme s tím. Společně!

Suková: Zápis a učitelský ples

28. 1. 2016

Konec ledna se každým rokem pro mnoho šestiletých dětí stává významným obdobím. A to proto, že jdou poprvé do školy. Sice zatím k zápisu, ale už se jednou nohou cítí být prvňáčky. 

V Praze 3 se zápisy do 1. tříd uskutečnily 20. a 21. ledna 2016

Budoucí prvňák by měl zvládnout základní sebeobsluhu, např. převlékání, udržování pořádku. Měl by mít schopnost udržet pozornost, správně držet tužku, umět stříhat nůžkami, znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a dospělým. Měl by umět souvisle a srozumitelně vyprávět a měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů a adresu bydliště. V každé naší základní škole pro budoucí prvňáky připravili příjemné prostředí, v němž se uskutečnil rozhovor a kde dítě prokazovalo jednoduchou manipulaci s různými učebními pomůckami.

Podle školského zákona musí rodiče dítě do školy přihlásit do 15  2. daného roku a o přijetí dítěte poté rozhodne ředitel školy ve správním řízení. A tak v mnoha rodinách se ve druhé polovině února netrpělivě čeká na výsledek. Rozhodnutí ředitele je totiž limitováno zákonnými podmínkami: je to trvalý pobyt, věk dítěte a kapacita školy zapsaná ve školském rejstříku. 

Prvňáčci v Praze 3 mají možnost navštěvovat deset základních škol rozmístěných strategicky po celém „trojkovém“ území a je pro ně připraveno 22 běžných tříd, jedna mikrotřída a pět vyrovnávacích tříd.
Předpokládá se, že do roku 2018 naroste počet dětí, které půjdou do školy zhruba o 12% oproti roku 2014. Rodiče však nemusejí mít obavy, celková možná kapacita základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 3, je využívána z cca 70%.

Velmi si vážím zodpovědné práce učitelů i všech zaměstnanců ve školství a proto jsem ráda, že 1. 4. 2016 se bude pořádat 1. Učitelský ples Prahy 3 a věřím tomu, že se tato akce stane tradicí a poděkováním nás všech u příležitosti Dne učitelů.

Jaroslava Suková

Radní pro oblast školství

 

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme