Ing. Vladislava Hujová

Narodila jsem se v roce 1963 a Praha 3 je mým domovem již od roku 1982.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomicko-matematické výpočty. Po skončení studia jsem v letech 1986–1990 pracovala  v Bytovém podniku Praha 3 jako systémová inženýrka. Od počátku devadesátých let do roku 2011 jsem podnikala v oboru ekonomického a organizačního poradenství.

Jsem členkou správní rady VŠE Praha a členkou správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Před vstupem do TOP 09 v roce 2009 jsem nebyla členkou žádné politické strany. V roce 2010 TOP 09 vyhrála v Praze 3 komunální volby a byla jsem Zastupitelstvem městské části zvolena do funkce starostky Prahy 3. V září 2013 jsem byla zvolena  místopředsedkyní pražské organizace TOP 09. Dne 4. 11. 2014 jsem byla ZMČ Praha 3 opět zvolena do funkce starostky v rámci koalice TOP09, ODS, ČSSD a VPM-NK.
 

Starostka městské části Praha 3

Havlíčkovo náměstí
9, Praha 3
Tel.: 222 116 276, 737 800 100
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz

Kompetence:

  • zastupování městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti

  • krizové řízení a bezpečnost

  • kontrolní oblast

  • reprezentační akce městské části Praha 3

  • územní rozvoj